A- A+

АКТУАЛНО

Заболяемост от грип и ОРЗ във Великотърновска област (18.01.2017)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 09.01.2017 г. – 15.01. 2017 г. (18.01.2017)

Информация за микроклимата в училищата на област Велико Търново (13.01.2017)

Съобщение до г-н Кирил Георгиев Ялъмов (09.01.2017)

Информация за дейността по държавния здравен контрол през месец декември (09.01.2017)

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Регионална здравна инспекция – Велико Търново за 2016 г. (09.01.2017)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец декември (09.01.2017)

Резултат от търг с тайно наддаване (06.01.2017)

На вниманието на всички лечебни заведения – формуляри за статистически отчети (03.01.2017)

Национален ученически конкурс „Посланици на здравето” (10.11.2016)

Противогрипната ваксина – най-ефективно профилактично средство срещу сезонния грип (01.11.2016)

Информация за пътуващите до и гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика (13.07.2016)

На вниманието на всички лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които ще сключват договор с НЗОК за извънболнична помощ! (20.04.2016)

На вниманието на лекари и фармацевти: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани (14.04.2016)

 


РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време: Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Работно време на Звеното за административно обслужване: 8³º - 17ºº
Работно време на Регионална картотека на медицинската експертиза: 7³º - 16ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


АНКЕТИ

Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ