A- A+

АКТУАЛНО

Европейска имунизационна седмица, 23-29 април 2018 г. (24.04.2018)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 16.04.2018 г. – 22.04. 2018 г. (23.04.2018)

Промени в климата (16.04.2018)

Кампания за превенция употребата на алкохол (13.04.2018)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец март (10.04.2018)

Световен ден на здравето - 7 април 2018 г. (05.04.2018)

Резултати от мониторинга за съдържание на нитрати в питейните води във Великотърновска област през 2017 година (30.03.2018)

Среща на клуба на здравето (29.03.2018)

24 март – Световен ден за борба с туберкулозата (23.03.2018)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.03 – 15.03.2018 г. (22.03.2018)

Поздравителен адрес от Министъра на здравеопазването по случай Деня на здравния инспектор - 15 март (15.03.2018)

Информация за дейността на отдел „Държавен здравен контрол” през месец февруари 2018 г. (09.03.2018)

Със заповед на Ректора на Медицински университет - София са определени местата за за прием на специализанти по неклинични специалности, по специалност "Обща медицина" и по специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина"... (16.02.2018)

На вниманието на директорите на учебните заведения в област Велико Търново (05.02.2018)

Информация за обучение и изпит за придобиване на квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (29.01.2018)

На вниманието на лечебните заведения: Годишно отчитане през 2018 г. (03.01.2018)

На вниманието на работещите в детски заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятия, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарски, фризьорски и козметични салони (03.11.2017)

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Велико Търново за 2016 (07.08.2017)

 

 


РАБОТНО ВРЕМЕ


РЗИ:  
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Регионална картотека на медицинската
експертиза
:                  7³º - 16ºº

тел. 062 614374; 0878529333
Звено за административно
обслужване
:              8³º - 17ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Удостоверение № 335421  

АНКЕТИ

Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ