A- A+

АКТУАЛНО

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 15.08.2016 г. – 21.08. 2016 г. (23.08.2016)

Конкурс за длъжността "инспектор" в дирекция "Надзор на заразните болести" (19.08.2016)

Конкурс за длъжността "главен експерт" в дирекция "Медицински дейности" (19.08.2016)

Конкурс за длъжността "инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве" (19.08.2016)

Кампания за профилактика на рака на кожата и други заболявания, причинени от слънчевата UV радиация (18.08.2016)

Информация за дейността по държавния здравен контрол през месец юли (10.08.2016)

Лятна антиспин кампания (10.08.2016)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец юли (02.08.2016)

Световна седмица на кърменето (02.08.2016)

Кампания за профилактика на рака на кожата и други заболявания, причинени от слънчевата UV радиация (21.07.2016)

Медицински университет – Плевен получи акредитация за дистанционно обучение в магистърска програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (18.07.2016)

Информация за пътуващите до и гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика (13.07.2016)

Да се радваме на слънцето с грижа за здравето (05.07.2016)

Информация за готовността на откритите плувни басейни за летния сезон на 2016 година, към 30 юни (01.07.2016)

На вниманието на всички лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които ще сключват договор с НЗОК за извънболнична помощ! (20.04.2016)

На вниманието на лекари и фармацевти: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани (14.04.2016)

Зика вирусна инфекция (25.02.2016)


РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време: Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Работно време на Звеното за административно обслужване: 8³º - 17ºº
Работно време на Регионална картотека на медицинската експертиза: 7³º - 16ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


АНКЕТИ

Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ