A- A+

АКТУАЛНО

Суперсила за нашия живот – хранене, здраве и спорт (27.04.2017)

Среща на клуба на здравето (27.04.2017)

Изложба в СУ „Г. С. Раковски”- Велико Търново (27.04.2017)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 17.04.2017 г. – 23.04. 2017 г. (24.04.2017)

Информационни материали (24.04.2017)

Фотоконкурс на тема „Нашата здравословна храна“ (21.04.2017)

ОТЛАГАНЕ (20.04.2017)

Кампания “ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ” - пролет 2017 (19.04.2017)

Кампания “ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ” - I етап на 29.04.2017 до хижа Божур (18.04.2017)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец март (07.04.2017)

Информация за дейността по държавния здравен контрол през месец март (07.04.2017)

7 април 2017 - световен ден на здравето (05.04.2017)

Среща на клуба на здравето (30.03.2017)

Кампания, посветена на Световния ден за борба с туберкулозата в СУ "Вичо Грънчаров" – Горна Оряховица (29.03.2017)

Здравословно междучасие (27.03.2017)

24 март - Световен ден за борба с туберкулозата (24.03.2017)

Морбили (20.03.2017)

Образци на таблици за здравословното състояние на децата и учениците през 2016 г. и проведените здравно-образователни дейности в детските и учебни заведения за календарната 2017 г. (02.02.2017)

Информация във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества, посочени в Приложение І на Регламент (ЕС) №98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в същия (19.01.2017)

На вниманието на всички лечебни заведения – формуляри за статистически отчети (03.01.2017)

Национален ученически конкурс „Посланици на здравето” (10.11.2016)

Информация за пътуващите до и гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика (13.07.2016)

На вниманието на всички лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които ще сключват договор с НЗОК за извънболнична помощ! (20.04.2016)

На вниманието на лекари и фармацевти: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани (14.04.2016)

 


РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време: Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Работно време на Звеното за административно обслужване: 8³º - 17ºº
Работно време на Регионална картотека на медицинската експертиза: 7³º - 16ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


АНКЕТИ

Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ