A- A+

АКТУАЛНО

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.05 – 15.05.2018 г. (23.05.2018)

Клиника на открито (21.05.2018)

Употреба на алкохол и алтернативи (21.05.2018)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 14.05.2018 г. – 20.05. 2018 г. (21.05.2018)

20 май – Ден на съпричастност със засегнатите от ХИВ (18.05.2018)

Кампания за превенция на тютюнопушенето (16.05.2018)

Кампания „Движи се и победи – пролет 2018” - III ЕТАП на 2 юни 2018 година до местността Ксилифор (16.05.2018)

Резултати от втория етап на кампанията “Движи се и победи – пролет 2018” (16.05.2018)

17 май - Световен ден на хипертонията (14.05.2018)

12 май - международен ден на сестринството (11.05.2018)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец април (09.05.2018)

Информация за дейността на отдел „Държавен здравен контрол” през месец април 2018 г. (08.05.2018)

На вниманието на търговци и всички потребители (02.05.2018)

Кампания „Движи се и победи – пролет 2018” (25.04.2018)

Със заповед на Ректора на Медицински университет - София са определени местата за за прием на специализанти по неклинични специалности, по специалност "Обща медицина" и по специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина"... (16.02.2018)

На вниманието на директорите на учебните заведения в област Велико Търново (05.02.2018)

Информация за обучение и изпит за придобиване на квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (29.01.2018)

На вниманието на лечебните заведения: Годишно отчитане през 2018 г. (03.01.2018)

На вниманието на работещите в детски заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятия, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарски, фризьорски и козметични салони (03.11.2017)

 

 


РАБОТНО ВРЕМЕ


РЗИ:  
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Регионална картотека на медицинската
експертиза
:                  7³º - 16ºº

тел. 062 614374; 0878529333
Звено за административно
обслужване
:              8³º - 17ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Удостоверение № 335421  

АНКЕТИ

Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ