A- A+

АКТУАЛНО

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 19.09.2016 г. – 25.09. 2016 г. (26.09.2016)

Скрининг на онкологични заболявания (26.09.2016)

Резултати от конкурс за длъжността инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести” (19.09.2016)

Резултати от конкурс за длъжността инспектор в отдел "Държавен здравен контрол" дирекция „Обществено здраве” (19.09.2016)

Информация за готовността на учебните заведения на територията на област Велико Търново за новата учебна 2016/2017 година (14.09.2016)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец август (07.09.2016)

Информация за дейността по държавния здравен контрол през месец август (07.09.2016)

Лятна антиспин кампания. Кампания за профилактика на заболяванията, причинени от слънчевата uv радиация (07.09.2016)

На вниманието на лекари и медицински специалисти (26.08.2016)

Медицински университет – Плевен получи акредитация за дистанционно обучение в магистърска програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (18.07.2016)

Информация за пътуващите до и гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика (13.07.2016)

На вниманието на всички лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които ще сключват договор с НЗОК за извънболнична помощ! (20.04.2016)

На вниманието на лекари и фармацевти: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани (14.04.2016)

 


РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време: Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Работно време на Звеното за административно обслужване: 8³º - 17ºº
Работно време на Регионална картотека на медицинската експертиза: 7³º - 16ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


АНКЕТИ

Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ