A- A+

АКТУАЛНО

Информация за дейността по държавния здравен контрол през месец ноември (07.12.2016)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 28.11.2016 г. – 04.12. 2016 г. (07.12.2016)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец ноември (02.12.2016)

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Медицински дейности” (02.12.2016)

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Медицински дейности” (02.12.2016)

Световен ден за борба срещу СПИН - 1 декември 2016 г. (01.12.2016)

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот (28.11.2016)

Състезание по безопасност на движението “Мама, татко и аз” (28.11.2016)

Здравна въртележка (23.11.2016)

Резултати от конкурс проведен на основание Заповед №РД-08-388/09.11.2016 г. на директора на РЗИ – Велико Търново (23.11.2016)

17 ноември 2016 – Международен ден без тютюнопушене (16.11.2016)

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - главен експерт в дирекция „Медицински дейности” (15.11.2016)

14 ноември - Световен ден на диабета (15.11.2016)

Дегустация на здравословни храни (11.11.2016)

Информация за допуснатите кандидати до конкурс за длъжността заместник-директор в РЗИ – Велико Търново (10.11.2016)

Национален ученически конкурс „Посланици на здравето” (10.11.2016)

Противогрипната ваксина – най-ефективно профилактично средство срещу сезонния грип (01.11.2016)

Скрининг на онкологични заболявания (26.09.2016)

Информация за пътуващите до и гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика (13.07.2016)

На вниманието на всички лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които ще сключват договор с НЗОК за извънболнична помощ! (20.04.2016)

На вниманието на лекари и фармацевти: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани (14.04.2016)

 


РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време: Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Работно време на Звеното за административно обслужване: 8³º - 17ºº
Работно време на Регионална картотека на медицинската експертиза: 7³º - 16ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


АНКЕТИ

Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ