A- A+

ВАЖНО

        Адресите на електронните пощи на Регионална здравна инспекция – Велико Търново се променят считано от 08.10.2018 г. Основният адрес на РЗИ става:
                                rzi-vt@rzi-vt.bg
        Всички останали адреси се променят аналогично, като „org” се заменя с „bg“. Например: office@rzi-vt.org се променя на office@rzi-vt.bg.

        Считано от същата дата се променя и адресът на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново. Новият адрес е:
        www.rzi-vt.bg, достъпен също и от rzi-vt.bg.

АКТУАЛНО

РЗИ – Велико Търново обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” (18.01.2019)

РЗИ – Велико Търново обявява конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” (17.01.2019)

РЗИ – Велико Търново обявява конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” (17.01.2019)

РЗИ – Велико Търново обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” (17.01.2019)

РЗИ – Велико Търново обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” (17.01.2019)

РЗИ – Велико Търново обявява конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” (17.01.2019)

Банго Васил (15.01.2019)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец декември (14.01.2019)

Заболяемост (на 10 000 човека) от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) (14.01.2019)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 07.01.2019 г. – 13.01. 2019 г. (14.01.2019)

РЗИ – Велико Търново обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”. (11.01.2019)

РЗИ – Велико Търново обявява конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”. (11.01.2019)

РЗИ – Велико Търново обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”. (11.01.2019)

Анализ на резултатите от проучване и измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ - Велико Търново за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. (11.01.2019)

Благодарност от Институт за здравно образование (03.01.2019)

Малките коледари от ДГ „Соня“ – Велико Търново (19.12.2018)

Коледен кулинарен конкурс (19.12.2018)

ТЪЖНА ВЕСТ

Информация за дейността на отдел „Държавен здравен контрол” през месец ноември (06.12.2018)

„Знаем да се храним здравословно“ (05.12.2018)

Изложба и награждаване на победителите в конкурса за подложки на тема „С аромат на кафе или чай, но без цигара” (05.12.2018)

Кампания по повод на Световния ден за борба срещу СПИН – 1 декември (05.12.2018)

Обявяваме следната корекция на минималните технически параметри за компютърна техника... (04.12.2018)

Пазарно проучване за доставка на компютри и офис техника (29.11.2018)

Победители в конкурса на тема „С аромат на кафе или чай, но без цигара” (29.11.2018)

1 декември - Световeн ден срещу СПИН (29.11.2018)

До всички средства за масова информация- отлагане (29.11.2018)

Съобщение до всички средства за масова информация (29.11.2018)

Клуб на здравето (29.11.2018)

Състезание по безопасност на движението „Да запазим живота на пътя!” (28.11.2018)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.11 – 15.11.2018 г. (19.11.2018)

Ден на отворените врати (16.11.2018)

15 ноември 2018 – Международен ден без тютюнопушене (13.11.2018)

Да запазим живота на пътя! (13.11.2018)

Национална кампания "Попитайте хематолога" (06.11.2018)

Информация за дейността на отдел „Държавен здравен контрол” през месец октомври (06.11.2018)

Национален ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето” (23.10.2018)

На вниманието на всички общопрактикуващи лекари в област Велико Търново (13.09.2018)

На вниманието на медицинските специалисти. Настъпили промени в законодателната уредба, касаеща дейността на ТЕЛК (08.08.2018)

ИНФОРМАЦИЯ за резултатите от проведеното представително проучване на нивата на Радон в сгради на територията на област В. Търново (31.07.2018)

В Държавен вестник бр. 45/31.05.2018 г. е публикувана Националната здравна карта на Република България, утвърдена с Решение №361/29.05.2018 г. на Министерския съвет (22.06.2018)

 


РАБОТНО ВРЕМЕ


РЗИ:  
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Регионална картотека на медицинската
експертиза
:                  7³º - 16ºº

тел. 062 614374; 0878529333
Звено за административно
обслужване
:              8³º - 17ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за поверителност

АНКЕТИ

Анкета за качеството на административното обслужване  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ