A- A+

ВАЖНО

        Адресите на електронните пощи на Регионална здравна инспекция – Велико Търново се променят считано от 08.10.2018 г. Основният адрес на РЗИ става:
                                rzi-vt@rzi-vt.bg
        Всички останали адреси се променят аналогично, като „org” се заменя с „bg“. Например: office@rzi-vt.org се променя на office@rzi-vt.bg.

        Считано от същата дата се променя и адресът на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново. Новият адрес е:
        www.rzi-vt.bg, достъпен също и от rzi-vt.bg.

АКТУАЛНО

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 08.10.2018 г. – 14.10. 2018 г. (15.10.2018)

Резултати от конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „АПФСО” (15.10.2018)

Есенна кампания „Движи се и победи” - III етап - 20 октомври (събота) по екопътека от с. Присово – с. Малки Чифлик – хижа “Ксилифор” – Велико Търново (09.10.2018)

Резултати от втория етап на кампанията “Движи се и победи – есен 2018” (09.10.2018)

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - главен експерт в дирекция „Лабораторни изследвания“ (02.10.2018)

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - главен експерт в дирекция „Лабораторни изследвания“ (02.10.2018)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец септември (02.10.2018)

Есенна кампания „Движи се и победи” - II етап - 6 октомври (събота) по екопътека от с. Беляковец – Преображенски манастир – Велико Търово (01.10.2018)

Резултати от първия етап на кампанията “Движи се и победи – есен 2018” (01.10.2018)

Кампания „Движи се и победи – есен 2018” (01.10.2018)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” (25.09.2018)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ (25.09.2018)

Съобщение до всички средства за масова информация (25.09.2018)

Курс изпълнител ДДД (19.09.2018)

Информация за готовността на учебните заведения на територията на област Велико Търново за новата 2018/2019 учебна година (18.09.2018)

Западнонилска треска (14.09.2018)

На вниманието на всички общопрактикуващи лекари в област Велико Търново (13.09.2018)

Информация за дейността на отдел „Държавен здравен контрол” през месец август (07.09.2018)

На вниманието на директорите на учебните заведения в област Велико Търново (31.08.2018)

На вниманието на медицинските специалисти. Настъпили промени в законодателната уредба, касаеща дейността на ТЕЛК (08.08.2018)

ИНФОРМАЦИЯ за резултатите от проведеното представително проучване на нивата на Радон в сгради на територията на област В. Търново (31.07.2018)

В Държавен вестник бр. 45/31.05.2018 г. е публикувана Националната здравна карта на Република България, утвърдена с Решение №361/29.05.2018 г. на Министерския съвет (22.06.2018)

 


РАБОТНО ВРЕМЕ


РЗИ:  
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Регионална картотека на медицинската
експертиза
:                  7³º - 16ºº

тел. 062 614374; 0878529333
Звено за административно
обслужване
:              8³º - 17ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Удостоверение № 335421  

АНКЕТИ

Анкета за качеството на административното обслужване  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ