A- A+

АКТУАЛНО

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 11.09.2017 г. – 17.09. 2017 г. (19.09.2017)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец август (15.09.2017)

Регистър на обявените от лечебните заведения места за специализации в системата на здравеопазването (15.09.2017)

Информация за дейността по държавния здравен контрол през месец август (15.09.2017)

Информация за готовността на учебните заведения на територията на област Велико Търново за новата 2017/2018 учебна година (14.09.2017)

10 септември 2017 – Световен ден за превенция на самоубийствата (07.09.2017)

Приключи лятната антиспин кампания (30.08.2017)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.08 – 15.08.2017 г. (17.08.2017)

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Велико Търново за 2016 (07.08.2017)

Заедно за кърменето (03.08.2017)

Стартира лятна антиспин кампания 2017 (03.08.2017)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец юли (03.08.2017)

Световна седмица на кърменето (01.08.2017)

Лятна антиспин кампания 2017 (01.08.2017)

Информация за готовността на откритите плувни басейни за летния сезон към 31.07.2017 г. (31.07.2017)

Световна седмица на кърменето - 1-7 август (26.07.2017)

На вниманието на ОПЛ (24.07.2017)

Две първи и едно трето място за област Велико Търново в националния конкурс „Посланици на здравето” (30.06.2017)

Кандидатстване за финансиране по проект "Специализация в здравеопазването" (26.06.2017)

На вниманието на управителите на лечебни и здравни заведения - Практическо ръководство за безопасно управление на отпадъците от лечебните и здравни заведения (23.06.2017)

Образователни игри „Ние знаем как да бъдем здрави” (23.06.2017)

Информация за готовността на откритите плувни басейни за летния сезон на 2017 г. (19.06.2017)

Международно сравнително изпитване (23.05.2017)

На вниманието на ОПЛ (22.05.2017)

Морбили (20.03.2017)

Образци на таблици за здравословното състояние на децата и учениците през 2016 г. и проведените здравно-образователни дейности в детските и учебни заведения за календарната 2017 г. (02.02.2017)

Информация във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества, посочени в Приложение І на Регламент (ЕС) №98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в същия (19.01.2017)

На вниманието на всички лечебни заведения – формуляри за статистически отчети (03.01.2017)

Информация за пътуващите до и гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика (13.07.2016)

На вниманието на всички лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които ще сключват договор с НЗОК за извънболнична помощ! (20.04.2016)

На вниманието на лекари и фармацевти: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани (14.04.2016)

 


РАБОТНО ВРЕМЕ


РЗИ:  
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Регионална картотека на медицинската
експертиза
:                  7³º - 16ºº

тел. 062 614374; 0878529333
Звено за административно
обслужване
:              8³º - 17ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Удостоверение № 335421  

АНКЕТИ

Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ