A- A+

Доклади

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първо полугодие на 2017 година (публикуван на 12.07.2017)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първо тримесечие на 2017 година (публикуван на 20.04.2017)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през 2016 г.

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново за деветмесечието на 2016 г.

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първо полугодие на 2016 година

Доклад за резултатите от мониторинга за съдържание на нитрати в питейните води в област Велико Търново през 2016 г.

Доклад за шумовото натоварване в наблюдаваните населени места на област Велико Търново през 2016 г.

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първо тримесечие на 2016 г.

Доклад за шумовото натоварване в наблюдаваните населени места на област Велико Търново през 2015 г.

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2015 г.

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през 2015 г.

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през деветмесечието на 2015 година

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първото полугодие на 2015 г.

Доклад за шумовото натоварване в наблюдаваните населени места на област Велико Търново през 2014 г.

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2014 г.

Презентация - Оценка на здравната система на област Велико Търново - 2014 г.

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през 2014 г.

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2013 г.