A- A+

Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите

        

          1. Досега използвали ли сте услугите на нашата администрация?

          2. Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и нейните услуги?

          3. Достатъчна ли е според Вас писмената информация?
         
          4. Разбираеми ли са устните обяснения, които дават служителите?
         
          5. Служителите се отнасят с Вас вежливо и с уважение?
         
          6. За колко време бяхте обслужени?
         
          7. Изпълняват ли се според Вас административните дейности и услуги в срок?
         
          8. Обстановка в която се предоставят услугите:
          - Достъпът до сградата е лесен
         
          - Ориентирането в сградата е лесно

          - Работното време за прием на граждани е удобно
         
          - Приемните за граждани са чисти и подредени
         
          9. Кои елементи от обслужването, според Вас се нуждаят от подобрения?
          - Достъпът до информация
                    Предложения:
                   
          - Количеството и качеството на предоставяната информация
                    Предложения:
                   
          - Отношението на служителите към клиентите
                    Предложения:
                   
          - Обстановката, в която се предоставят услугите
                    Предложения:
                   
          10. Считате ли, че ако предложите финансови или материални облаги на служителите ще бъдете обслужени по-бързо и качествено?
         
          11. Били ли сте обект на корупционни действия от страна на служители на РЗИ?
         
         
         Начало