A- A+

АКТУАЛНО

24 март – Световен ден за борба с туберкулозата (22.03.2018)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.03 – 15.03.2018 г. (22.03.2018)

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на 23.03.2018 г. (21.03.2018)

Заболяемост от грип и ОРЗ във Великотърновска област (19.03.2018)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 12.03.2018 г. – 18.03. 2018 г. (19.03.2018)

Поздравителен адрес от Министъра на здравеопазването по случай Деня на здравния инспектор - 15 март (15.03.2018)

Резултат от конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността инспектор в дирекция ”Надзор на заразните болести” (15.03.2018)

Информация за дейността на отдел „Държавен здравен контрол” през месец февруари 2018 г. (09.03.2018)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец февруари (06.03.2018)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести” (26.02.2018)

Със заповед на Ректора на Медицински университет - София са определени местата за за прием на специализанти по неклинични специалности, по специалност "Обща медицина" и по специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина"... (16.02.2018)

Ден на влюбените – 14 февруари (15.02.2018)

На вниманието на членовете на Областната комисия за изготвяне на Областна Здравна Карта (13.02.2018)

Информационно-образователна кампания (13.02.2018)

На вниманието на директорите на учебните заведения в област Велико Търново (05.02.2018)

Становище на Министерство на здравеопазването относно преценката за недостатъчност, регламентирана в чл.81 от Закона за лечебните заведения (31.01.2018)

Информация за обучение и изпит за придобиване на квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (29.01.2018)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 22.01.2018 г. – 28.01. 2018 г. (29.01.2018)

На вниманието на директорите на учебните заведения в област Велико Търново (11.01.2018)

На вниманието на лечебните заведения: Годишно отчитане през 2018 г. (03.01.2018)

Образци на таблици за проведените здравно-образователни дейности в детските и учебни заведения за календарната 2017 г. (13.12.2017)

На вниманието на работещите в детски заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятия, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарски, фризьорски и козметични салони (03.11.2017)

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Велико Търново за 2016 (07.08.2017)

 

 


РАБОТНО ВРЕМЕ


РЗИ:  
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Регионална картотека на медицинската
експертиза
:                  7³º - 16ºº

тел. 062 614374; 0878529333
Звено за административно
обслужване
:              8³º - 17ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Удостоверение № 335421  

АНКЕТИ

Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ