A- A+

ВАЖНО

        Адресите на електронните пощи на Регионална здравна инспекция – Велико Търново се променят считано от 08.10.2018 г. Основният адрес на РЗИ става:
                                rzi-vt@rzi-vt.bg
        Всички останали адреси се променят аналогично, като „org” се заменя с „bg“. Например: office@rzi-vt.org се променя на office@rzi-vt.bg.

        Считано от същата дата се променя и адресът на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново. Новият адрес е:
        www.rzi-vt.bg, достъпен също и от rzi-vt.bg.

Ден на отворените врати (13.11.2018)

15 ноември 2018 – Международен ден без тютюнопушене (13.11.2018)

Да запазим живота на пътя! (13.11.2018)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 05.11.2018 г. – 11.11. 2018 г. (13.11.2018)

Национална кампания "Попитайте хематолога" (06.11.2018)

Информация за дейността на отдел „Държавен здравен контрол” през месец октомври (06.11.2018)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец октомври (05.11.2018)

Резултати от конкурс за длъжността главен експерт (физик) в дирекция "Лабораторни изследвания” (01.11.2018)

Резултати от конкурс за длъжността главен експерт (химик) в дирекция "Лабораторни изследвания” (01.11.2018)

Резултати от кампанията „Движи се и победи – есен 2018” (31.10.2018)

До всички средства за масова информация (29.10.2018)

Конкурс за изработване на подложка за чаша (25.10.2018)

Национален ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето” (23.10.2018)

Празник на знанието (19.10.2018)

20 октомври – Световен ден за борба с остеопорозата (18.10.2018)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.10 – 15.10.2018 г. (17.10.2018)

Кампания „Движи се и победи – есен 2018” (01.10.2018)

Западнонилска треска (14.09.2018)

На вниманието на всички общопрактикуващи лекари в област Велико Търново (13.09.2018)

На вниманието на медицинските специалисти. Настъпили промени в законодателната уредба, касаеща дейността на ТЕЛК (08.08.2018)

ИНФОРМАЦИЯ за резултатите от проведеното представително проучване на нивата на Радон в сгради на територията на област В. Търново (31.07.2018)

В Държавен вестник бр. 45/31.05.2018 г. е публикувана Националната здравна карта на Република България, утвърдена с Решение №361/29.05.2018 г. на Министерския съвет (22.06.2018)