A- A+

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.08 – 15.08.2017 г. (17.08.2017)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 07.08.2017 г. – 13.08. 2017 г. (15.08.2017)

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Велико Търново за 2016 (07.08.2017)

Заедно за кърменето (03.08.2017)

Стартира лятна антиспин кампания 2017 (03.08.2017)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец юли (03.08.2017)

Информация за дейността по държавния здравен контрол през месец юли (03.08.2017)

Световна седмица на кърменето (01.08.2017)

Лятна антиспин кампания 2017 (01.08.2017)

Информация за готовността на откритите плувни басейни за летния сезон към 31.07.2017 г. (31.07.2017)

Световна седмица на кърменето - 1-7 август (26.07.2017)

На вниманието на ОПЛ (24.07.2017)

Две първи и едно трето място за област Велико Търново в националния конкурс „Посланици на здравето” (30.06.2017)

Кандидатстване за финансиране по проект "Специализация в здравеопазването" (26.06.2017)

На вниманието на управителите на лечебни и здравни заведения - Практическо ръководство за безопасно управление на отпадъците от лечебните и здравни заведения (23.06.2017)

Образователни игри „Ние знаем как да бъдем здрави” (23.06.2017)

Информация за готовността на откритите плувни басейни за летния сезон на 2017 г. (19.06.2017)

Международно сравнително изпитване (23.05.2017)

На вниманието на ОПЛ (22.05.2017)

Морбили (20.03.2017)

Образци на таблици за здравословното състояние на децата и учениците през 2016 г. и проведените здравно-образователни дейности в детските и учебни заведения за календарната 2017 г. (02.02.2017)

Информация във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества, посочени в Приложение І на Регламент (ЕС) №98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в същия (19.01.2017)

На вниманието на всички лечебни заведения – формуляри за статистически отчети (03.01.2017)

На вниманието на всички лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които ще сключват договор с НЗОК за извънболнична помощ! (20.04.2016)

На вниманието на лекари и фармацевти: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани (14.04.2016)