A- A+

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести

Ежедневна справка за заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип

         В област Велико Търново ежедневно се събират и обобщават данни, от определени практики на общопрактикуващи лекари, за заболелите лица от остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип, въз основа на които се извършва оценка на епидемичната обстановка.
         С цел предпазване от заболяване от грип и остри вирусни инфекции РЗИ препоръчва спазването на следните правила:
         ограничаване на контактите, посещения на масови мероприятия, пътувания в области с по-висока заболяемост;
         спазване на т.н. ”респираторен етикет” - при кашляне и кихане да се закрива устата с ръка и кърпа, която след това да бъде изхвърлена в кошче за отпадъци. Да се избягва докосването с ръце на очите, носа и устата;
         спазване на лична хигиена и често миене на ръцете с вода и сапун;
         подходящо хранене с повишени количества на белтъци и витамини;
         носене на маска от болния и обслужващите го лица. Маската следва да се сменя на всеки 3 - 4 часа;
         изолация на болния при възможност в отделна стая, спазване постелен режим, щадяща диета, почивка и продължителен сън;
         редовно проветряване и дезинфекция в помещенията.

         Заболяемостта от грип и ОРЗ във Великотърновска област
        
Към дата 15.02.2017 г. регистрираната заболяемост от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на Великотърновска област е 5.85 на 10 000 души население, при средна за страната 16.98.
        
Епидемичният процес е в обичайните за сезона граници, отговарящи на средно ниво на заболяемост от грип и ОРЗ.

Период

Заболяемост на 10 000 души население
във Великотърновска област

Заболяемост на 10 000 души население
за страната

27.02.-05.03.2017

32.20

80.40

20.02.-26.02.2017

38.05

97.72

13.02.-19.02.2017

32.20

97.91

06.02.-12.02.2017

57.08

100.84

30.01.-05.02.2017

62.93

112.38

23.01.-29.01.2017

45.37

107.43

16.01.-22.01.2017

67.32

122.98

09.01.-15.01.2017

83.42

173.28

02.01.-08.01.2017

46.83

215.52

26.12.-01.01.2017

40.98

168.38

19.12.-25.12.2016

77.56

165.24

12.12.-18.12.2016

35.12

140.90

05.12.-11.12.2016

49.76

120.49

28.11.-04.12.2016

52.69

111.88

21.11.-27.11.2016

19.03

103.77

14.11.-20.11.2016

23.42

102.09

07.11.-13.11.2016

55.61

107.09

01.11.-06.11.2016

23.42

90.66

 
Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 19.06.2017 г. - 25.06.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

15

7

3

 

 

2

2

 

 

1

 

Ентероколит

7

3

2

1

 

1

 

 

 

 

 

Колиентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ротавирусен
гастроентерит

2

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Скарлатина

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 12.06.2017 г. - 18.06.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

24

18

1

 

 

4

 

 

 

1

 

Ентероколит

9

1

3

2

2

 

1

 

 

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 05.06.2017 г. - 11.06.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

24

16

 

 

 

1

 

 

 

7

 

Вирусен менингит

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

6

2

1

 

 

1

2

 

 

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Салмонелоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 29.05.2017 г. - 04.06.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

32

17

 

 

 

6

 

1

 

8

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

8

3

3

 

 

 

 

 

1

1

Ротавирусен ентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

5

1

3

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Забележка: Заразните болести в седмичната информация са съобщени с бързи известия и подлежат на уточняване!!! Уточнените заболявания се посочват в месечната информация!!!
Информация за регистрираните заразни и паразитни болести - месец май

         През м. май 2017 г. във Великотърновска област са регистрирани 150 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 61.22‰оо), спрямо 132 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 53.88‰оо) през м. април 2017 г. Най - висок е относителният дял на варицелата - 60.67%.
         Регистрираните въздушно - капкови инфекции през м. май 2017 г. са 99, срещу 67 за м. април 2017 г. През м. май 2016 г. са регистрирани 95 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. май 2017 г. са 45. За сравнение през м. април 2017 г. са регистрирани 64 случая на чревни инфекции. През м. май 2016 г. заболяванията от чревни инфекции са били 38. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. - 296.49‰оо, 0 г. - 287.77 %ооо и 5-9 г. - 49.44‰оо.
         През месец май 2017г. най-висока е заболеваемостта в общините: Стражица - 377.85‰оо, В. Търново - 67.61‰оо и Лясковец - 63.31‰оо.
         За отчетния период е регистриран епидемичен взрив от салмонелоза в с. Поликрайще, общ. Г. Оряховица. До момента заболелите от област В. Търново са четирима, един случай е хоспитализиран в област Варна, където е постоянният адрес.
         През м. май са извършени 153 проверки по противоепидемичния режим в обектите подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 11 предписания и са съставени 4 акта.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 147 проверки в контролираните обекти. Не са констатирани нарушения.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. май 2017 г. са консултирани и изследвани общо 186 лица. От тях: 129 мъже и 57 жени, на възраст от 19 до 53 г.
         Броят на извършените лабораторни изследвания е:
         Сектор “Паразитология” – 1139;
         Сектор “Микробиология” – 2018;
         Сектор “Вирусология” – 478.

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести по общини

 Наименование на заболяването

брой
заболели
заболя-
емост

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Чревни

45

18.37

12

18

2

2

3

2

3

-

3

-

Вирусни менингити и менингоенцефалити
Гастроентерит и ентероколит
Жиардиаза (ламблиоза)
Ротавирусен гастроентерит
Салмонелоза

1
30
2
5
7

0.41
12.24
0.82
2.04
2.86

-
4
1
2
5

1
12
1
2
2

-
2
-
-
-

-
1
-
1
-

-
3
-
-
-

-
2
-
-
-

-
3
-
-
-

-
-
-
-
-

-
3
-
-
-

-
-
-
-
-

Въздушно-капкови

99

40.41

46

5

-

-

4

-

1

1

42

-

Варицела
Скарлатина

91
8

37.14
3.27

42
4

2
3

-
-

-
-

3
1

-
-

1
-

1
-

42
-

-
-

Трансмисивни и друг механизъм

6

2.45

1

-

1

-

1

-

-

2

1

-

Лаймска борелиоза
Хепатит неопределен, остър

1
5

0.41
2.04

-
1

-
-

-
1

-
-

-
1

-
-

-
-

1
1

-
1

-
-

Сравнителна информация за регистрираните заразни и паразитни болести

  Наименование на заболяването

2016 г.

2016 г.
април

2017 г.
януари-май

2017 г.
май

Чревни инфекции

       

Остър вирусен хепатит А

29

-

9

-

Дизентерия

4

-

-

-

Гастроентерит, ентероколит

534

29

141

30

Ротавирусен гастроентерит

60

6

37

5

Салмонелоза

44

-

8

7

Колиентерит

5

-

2

-

Вирусен менингит и менингоенцефалит

21

3

5

1

Жиардиаза (ламблиоза)

18

-

3

2

Йерсиниоза

-

-

-

-

Трихинелоза

-

-

-

-

Бруцелоза

-

-

-

-

Аскаридоза

1

-

1

-

Трихоцефалоза

3

-

-

-

Хименолепидоза

-

-

-

-

Лептоспироза

1

-

-

-

Ехинококоза

1

-

-
-

Остра вяла парализа

5

-

-

-

Общо

726

38

206

45

Въздушно-капкови инфекции

       

Варицела

1089

86

478

91

Скарлатина

147

9

32

8

Туберкулоза

49

-

21

-

Морбили

-

-

-

-

Бактериални менингити и менингоенцефалити

 

 

 

 

    - Пневмококов

-

-

-

-

    - Стрептококов

-

-

1

-

    - Хемофилус инфлуенце

-

-

-

-

    - Други

1

-

2

-

Менингококова инфекция (менингококов менингит и сепсис)

-

-

-

-

Епидемичен паротит

-

-

-

-

Коклюш

1

-

-

-

Рубеола

-

-

-

-

Общо

1287

95

533

99

Инфекции с множествен механизъм на предаване и трансмисивни инфекции

       

Остър вирусен хепатит В, С, D, неопределен

10

-

11

5

Хеморагична треска с бъбречен синдром

-

-

-

-

Лаймска борелиоза

8

1

1

1

Марсилска треска

1

-

-

-

Листериоза

-

-

-

-

СПИН

-

-

-

-

Сифилис

28

4

10

-

Сифилис, вроден и на кърмачето

5

1

2

-

Гонококова инфекция

-

-

-
-

Ку-треска

-

-

-

-

Туларемия

1

 

-

-

Тетанус

-

-

-

-

Общо

53

6

24

6

ВСИЧКО
2066
139
763
150


(публикувано на 05.05.2017 г.)
На вниманието на ОПЛ

         Информирамe Ви, че в ДВ. бр. 38 от 12.05.2017 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за имунизациите в Република България, съгласно която отпада реимунизацията срещу туберкулоза при деца на 17 годишна възраст, респ. и извършването на проба Манту. Изменението влиза в сила от деня на публикуване на наредбата, в резултат на което необхванатите с проба Манту и с ВСG към 12.05.2017 г. деца, навършващи 17 г. през 2017 г., вече не подлежат на задължителна реимунизация срещу туберкулоза. Промяната в имунизационния календар води и до изменение в сведението за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика (Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 на Наредба № 15), свързана с премахване на кода за отчитане на горецитираните имунизации.
         Към момента Министерство на здравеопазването е сключило договори за доставка на ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации за 2017 г. както следва:
         - за ваксина срещу хепатит тип Б, педиатрична с търговско наименование ENGERIX В/ притежател на разрешението за употреба GlaxoSmithKline Biologicals Белгия;
         - за ваксина срещу туберкулоза с търговско наименование ВСG и за ППД туберкулин/ притежател на разрешението за употреба „Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД;
         - за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б с търговско наименование INFANRIX НЕХА/ притежател на разрешението за употреба ГлаксоСмитКлайн ЕООД България;
         - за ваксина срещу пневмококи с търговско наименование SYNFLORIX/ притежател на разрешението за употреба ГлаксоСмитКлайн ЕООД България;
         - за ваксина срещу морбили, паротит и рубеола с търговско наименование M-M-RVAXPRO/ притежател на разрешението за употреба Мерк Шарп и Доум България ЕООД;
         - за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б с търговско наименование РЕNТАХIМ/ притежател на разрешението за употреба Sanofi Pasteur s.а. Франция;
         - за ваксина срещу тетанус и дифтерия с търговско наименование ТЕТАDIF/ притежател на разрешението за употреба „Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД;
         - за ваксина срещу Кримска хеморагична треска/ притежател на разрешението за употреба „Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД.
         Въз основа на сключените договори за 2017 г. и налични количества ваксини по договори от 2016 г. през настоящата година задължителните и целевите имунизации и реимунизации в страната ще се провеждат със следните ваксини:
         - За първична имунизация срещу хепатит тип Б в родилен дом се прилага ваксина ENGERIX В.
         - За първична имунизация в родилен дом и реимунизации срещу туберкулоза от 7 месечна възраст, 7 години и 11 години се прилага ваксина ВСG.
         - За първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип B, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на деца на навършена 2 месечна възраст се прилага единствено шесткомпонентна ваксина (НЕХАСIМА или INFANRIX НЕХА). Поради липсата на информация в кратките характеристики на продуктите за взаимозаменяемост на двете ваксини, всяко дете трябва да бъде имунизирано или с три приема НЕХАСIМА или с три приема INFANRIX НЕХА, без допускане тяхното заменяне.
         - За реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на деца, навършили 16 месечна възраст се прилага петкомпонентна ваксина РЕNТАХIМ.
         Реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит на деца, родени през 2011 г. се извършва с четирикомпонентна ваксина ТЕТRАХIМ, осигурена по последни доставки от сключен договор за 2016 г.
         - Имунизация и реимунизация срещу морбили, паротит и рубеола през 2017 г. се извършва с трикомпонентна ваксина РRIORIХ или М-М-RVAXPRO.
         Отчитането на извършените проверка с проба Манту и реимунизация срещу туберкулоза на деца на 17 г. за периода 01.04-12.05.2017 г. да се впише в отделен ред в края на Приложение № 7 към наредбата.

         Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България (обн. ДВ. бр.45 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.38 от 2017 г.)

         Имунизационен календар

(публикувано на 22.05.2017 г.)
         За поредна година България чрез Министерство на здравеопазването съвместно с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) участва в кампанията на Световната Здравна Организация (СЗО) за повишаване на информираността на населението за необходимостта от прилагане на противогрипна ваксина като най-ефективно профилактично средство срещу сезонния грип.

Противогрипната ваксина – най-ефективно профилактично средство срещу сезонния грип

         Грипът все още не е напомнил за себе си, но сега е времето да се вземат мерки срещу него, като се имунизираме. Имунизацията е основно средство за предпазване от грип.
         Поради високата изменчивост на грипният вирус, противогрипната ваксина трябва да се поставя ежегодно, тъй като съставът на грипната ваксина всяка година е различен. Актуалните грипни щамове, препоръчани от СЗО за северното полукълбо за сезон 2016/2017 г., включени в състава на противогрипните ваксини, са:
         А (Н1N1) Калифорния 2009
         А (Н3N2) Хонконг 2014
         Б (Бризбейн) 2008.
         Имунитетът срещу грип се изгражда за около 20 дни, трае цяла година, като най-силен е през първите шест месеца от поставяне на ваксината.
         Напомняме, че месеците октомври и ноември са най-подходящи за поставяне на противогрипна ваксина, по две причини:
         - организмът има достатъчно време да изгради имунитет;
         - хората са все още здрави, което е задължително условие за ваксинация.
         Противогрипните ваксини намаляват риска от разпространение на заболяването сред членовете на семейството, затворените колективи – детски градини, училища, колективи на работното място. Ефективността на противогрипните ваксини е безспорно доказана. Те предотвратяват разболяване и хоспитализация, както и защитават живота на хората от рисковите групи. Особено препоръчително е ваксинирането за лицата над 65 – годишна възраст, както и за децата и възрастните хора с хронични заболявания:
         - хронични белодробни заболявания – хроничен бронхит, астма, туберкулоза и др.;
         - хронични сърдечно – съдови заболявания – хипертония, сърдечна недостатъчност и др.;
         - хронични бъбречни заболявания;
         - имунодефицитни състояния;
         - метаболитни заболявания – диабет.
         Препоръчително е ваксинирането и на: здрави лица, които са в контакт с рискови групи и има опасност да предадат инфекцията; хора с рискови професии – работещи в здравеопазването, държавни и социални служби.
         Противогрипна ваксина не се препоръчва при:
         - лица с данни за алергия към яйчен белтък;
         - лица, при които предходно приложение на ваксината е предизвикало алергична реакция;
         - по време на остро заболяване, протичащо със или без температура; кашлица; хрема;
         - не се прилага при деца под 6 месечна възраст.
         Противогрипните ваксини предпазват голям процент от хората от грип и намаляват значително тежките усложнения след боледуване.
         След закупуване на ваксината тя трябва да се съхранява в хладилни условия в сектор с плюсова температура от +2С до +8С .
         Противогрипната ваксина се поставя интрамускулно на ръката и е най-добре да се приложи в кабинета на ОПЛ.
Може да се постави и в имунизационият кабинет на РЗИ – Велико Търново, който разполага с противогрипни ваксини.

         Предпазете себе си и своите пациенти от грип
      

  

На вниманието на лекари и медицински специалисти

         Във връзка с ежегодната регистрация на кожни форми на антракс в Североизточна България, както и поради влошената епизоотична обстановка по отношение на туларемията и бруцелозата в някои области на страната през последните години Ви напомняме основните клинико-епидемиологични характеристики на посочените заболявания.


         Туларемия
         Бруцелоза
         Антракс

(публикувано на 26.08.2016 г.)

 
Информация за пътуващите до и гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика

(публикувано на 13.07.2016 г.)
         От началото на 2015 г. в страната са регистрирани 14 случая на Туларемия. Случаите са от различни области: София град - 2, Стара Загора (гр. Чирпан - 1, гр. Раднево - 1), Бургас - 2, Хасково (гр. Симеоновград-2 и с. Троян, община Симеоновград - 1) и Софийска област (с. Алдомировци - 4 и гр. Сливница - 1 ). Обобщената справка от предоставената в M3 информация показва, че при 7 от случаите се касае за ловци, при които заразяването е вследствие обработка и консумация на умряли диви зайци и намерена отстреляна птица. При 5 от случаите се касае за лица, живеещи при лоши санитарно-битови условия и наличие на гризачи в жилищните помещения. Заболелите са във възрастовия диапазон от 37 г. до 74 г., сред заболелите има и четири деца на 2 г. и 6 мес., 3 г., 11 г. и 14 г.

         повече за туларемията...