A- A+

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести

Ежедневна справка за заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип

         В област Велико Търново ежедневно се събират и обобщават данни, от определени практики на общопрактикуващи лекари, за заболелите лица от остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип, въз основа на които се извършва оценка на епидемичната обстановка.
         С цел предпазване от заболяване от грип и остри вирусни инфекции РЗИ препоръчва спазването на следните правила:
         ограничаване на контактите, посещения на масови мероприятия, пътувания в области с по-висока заболяемост;
         спазване на т.н. ”респираторен етикет” - при кашляне и кихане да се закрива устата с ръка и кърпа, която след това да бъде изхвърлена в кошче за отпадъци. Да се избягва докосването с ръце на очите, носа и устата;
         спазване на лична хигиена и често миене на ръцете с вода и сапун;
         подходящо хранене с повишени количества на белтъци и витамини;
         носене на маска от болния и обслужващите го лица. Маската следва да се сменя на всеки 3 - 4 часа;
         изолация на болния при възможност в отделна стая, спазване постелен режим, щадяща диета, почивка и продължителен сън;
         редовно проветряване и дезинфекция в помещенията.

         Заболяемостта от грип и ОРЗ във Великотърновска област
        
Към дата 15.02.2017 г. регистрираната заболяемост от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на Великотърновска област е 5.85 на 10 000 души население, при средна за страната 16.98.
        
Епидемичният процес е в обичайните за сезона граници, отговарящи на средно ниво на заболяемост от грип и ОРЗ.

Период

Заболяемост на 10 000 души население
във Великотърновска област

Заболяемост на 10 000 души население
за страната

27.02.-05.03.2017

32.20

80.40

20.02.-26.02.2017

38.05

97.72

13.02.-19.02.2017

32.20

97.91

06.02.-12.02.2017

57.08

100.84

30.01.-05.02.2017

62.93

112.38

23.01.-29.01.2017

45.37

107.43

16.01.-22.01.2017

67.32

122.98

09.01.-15.01.2017

83.42

173.28

02.01.-08.01.2017

46.83

215.52

26.12.-01.01.2017

40.98

168.38

19.12.-25.12.2016

77.56

165.24

12.12.-18.12.2016

35.12

140.90

05.12.-11.12.2016

49.76

120.49

28.11.-04.12.2016

52.69

111.88

21.11.-27.11.2016

19.03

103.77

14.11.-20.11.2016

23.42

102.09

07.11.-13.11.2016

55.61

107.09

01.11.-06.11.2016

23.42

90.66

 
Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 11.09.2017 г. - 17.09.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

23

5

6

1

 

2

6

 

1

2

 

Токсоплазмоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 04.09.2017 г. - 10.09.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

10

4

2

 

 

2

1

 

 

1

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Салмонелоза

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 28.08.2017 г. - 03.09.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

15

4

2

 

 

5

1

1

1

1

 

Колиентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Лаймска болест

2

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ротавирусен ентерит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 21.08.2017 г. - 27.08.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

15

8

3

1

 

 

1

 

 

2

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Варицела

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Забележка: Заразните болести в седмичната информация са съобщени с бързи известия и подлежат на уточняване!!! Уточнените заболявания се посочват в месечната информация!!!
Информация за регистрираните заразни и паразитни болести - месец август

         През м. август 2017 г. във Великотърновска област са регистрирани 109 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 44,49%ооо), спрямо 143 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 58.37‰оо), през м. юли 2017 г. Най – висок е относителният дял на гастроентероколитите – 55.05%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. август 2017 г. са 16, срещу 58 за м. юли 2017 г. През м. август 2016 г. са регистрирани 27 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. август 2017 г. са 84. В сравнение, през м. юли 2017 г. са регистрирани 76 случая на чревни инфекции. През м. август 2016 г. заболяванията от чревни инфекции са били 91. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 г.– 239.81‰оо, 1–4 г. – 166.03‰оо и 5-9 г.– 138.42‰оо.
         През месец август 2017г. най-висока е заболеваемостта в общините: Полски Тръмбеш – 112.82‰оо, Елена – 67.58‰оо и Стражица – 57.50‰оо.
         В началото на месеца беше регистриран взрив от салмонелоза в гр. Полски Тръмбеш. Семейно тържество по повод рожден ден се е провело в заведение за хранене на което са присъствали 23 гости и 3 души персонал. Със Заповед № РД-08-309/09.08.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново се сформира съвместен екип от служители на инспекцията и ОДБХ – Велико Търново, който извърши епидемиологично проучване на място в гр. Полски Тръмбеш. След предприетите противаепидемични мерки, взривът се ограничи до инфектирането на 10 души от които 4 са хоспитализирани, а останалите 6 са провели домашно лечение.
         През м. юли са извършени 101 проверки по противоепидемичния режим в обектите подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 7 предписания.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 95 проверки в контролираните обекти. Не са констатирани нарушения.
         Лабораторна дейност:
         Бяха извършени следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 917 брой изследвания на граждани, организирани детски заведения и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 774 брой изследвания на граждани и 80 бр. проби води за холерни вибриони.
         Лаборатория “Вирусология” – 390 брой изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. юли са преминали 232 лица, от които 152 жени и 80 мъже. Потърсилите услугите на кабинета са на възраст от 15 до 92 г.

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести по общини

 Наименование на заболяването

брой
заболели
заболя-
емост

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Чревни

84

34.28

24

23

6

1

5

4

15

1

5

-

Гастроентерит и ентероколит
Дизинтерия (шигелоза)
Жиардиаза (ламблиоза)
Колиентерити (ешерихиози)
Ротавирусен гастроентерит
Салмонелоза
Хепатит А

60
2
1
2
5
13
1

24.49
0.82
0.41
0.82
2.04
5.31
0.41

17
-
-
-
4
3
-

22
-
-
-
1
-
-

3
2
-
-
-
1
-

1
-
-
-
-
-
-

5
-
-
-
-
-
-

3
-
-
1
-
-
-

4
-
1
-
-
9
1

1
-
-
-
-
-
-

4
-
-
1
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Въздушно-капкови

16

6.53

10

5

-

-

-

-

-

-

1

-

Варицела
Туберколоза

13
3

5.31
1.22

7
3

5
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
-

-
-

Трансмисивни и друг механизъм

9

3.67

4

1

-

-

-

2

-

1

1

-

Лаймска борелиоза
Марсилска треска
Сифилис
Сифилис, вроден и на кърмачето
Хепатит С

3
1
3
1
1

1.22
0.41
1.22
0.41
0.41

3
-
-
-
1

-
1
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
1
1
-

-
-
-
-
-

-
-
1
-
-

-
-
1
-
-

-
-
-
-
-

Сравнителна информация за регистрираните заразни и паразитни болести

  Наименование на заболяването

2016 г.

2016 г.
август

2017 г.
януари-август

2017 г.
август

Чревни инфекции

       

Остър вирусен хепатит А

29

2

13

1

Дизентерия

4

-

2

2

Гастроентерит, ентероколит

534

61

291

60

Ротавирусен гастроентерит

60

10

52

5

Салмонелоза

44

2

41

13

Колиентерит

5

-

6

2

Вирусен менингит и менингоенцефалит

21

6

8

-

Жиардиаза (ламблиоза)

18

7

5

1

Йерсиниоза

-

-

-

-

Трихинелоза

-

3

2

-

Бруцелоза

-

-

-

-

Аскаридоза

1

-

1

-

Трихоцефалоза

3

-

-

-

Хименолепидоза

-

-

-

-

Лептоспироза

1

-

-

-

Ехинококоза

1

-

-
-

Остра вяла парализа

5

-

1

-

Общо

726

91

422

84

Въздушно-капкови инфекции

       

Варицела

1089

17

628

13

Скарлатина

147

1

47

-

Туберкулоза

49

9

34

3

Морбили

-

-

-

-

Бактериални менингити и менингоенцефалити

 

 

 

 

    - Пневмококов

-

-

-

-

    - Стрептококов

-

-

1

-

    - Хемофилус инфлуенце

-

-

-

-

    - Други

1

-

1

-

Менингококова инфекция (менингококов менингит и сепсис)

-

-

-

-

Епидемичен паротит

-

-

1

-

Коклюш

1

-

-

-

Рубеола

-

-

-

-

Общо

1287

27

712

16

Инфекции с множествен механизъм на предаване и трансмисивни инфекции

       

Остър вирусен хепатит В, С, D, неопределен

10

1

20

1

Хеморагична треска с бъбречен синдром

-

-

1

-

Лаймска борелиоза

8

1

13

3

Марсилска треска

1

-

3

1

Листериоза

-

-

-

-

СПИН

-

-

-

-

Сифилис

28

4

18

3

Сифилис, вроден и на кърмачето

5

1

3

1

Гонококова инфекция

-

-

-
-

Ку-треска

-

-

-

-

Туларемия

1

 

-

-

Тетанус

-

-

-

-

Общо

53

7

58

9

ВСИЧКО
2066
125
1192
109


(публикувано на 15.09.2017 г.)
На вниманието на ОПЛ

         Информирамe Ви, че в ДВ. бр. 38 от 12.05.2017 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за имунизациите в Република България, съгласно която отпада реимунизацията срещу туберкулоза при деца на 17 годишна възраст, респ. и извършването на проба Манту. Изменението влиза в сила от деня на публикуване на наредбата, в резултат на което необхванатите с проба Манту и с ВСG към 12.05.2017 г. деца, навършващи 17 г. през 2017 г., вече не подлежат на задължителна реимунизация срещу туберкулоза. Промяната в имунизационния календар води и до изменение в сведението за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика (Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 на Наредба № 15), свързана с премахване на кода за отчитане на горецитираните имунизации.
         Към момента Министерство на здравеопазването е сключило договори за доставка на ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации за 2017 г. както следва:
         - за ваксина срещу хепатит тип Б, педиатрична с търговско наименование ENGERIX В/ притежател на разрешението за употреба GlaxoSmithKline Biologicals Белгия;
         - за ваксина срещу туберкулоза с търговско наименование ВСG и за ППД туберкулин/ притежател на разрешението за употреба „Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД;
         - за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б с търговско наименование INFANRIX НЕХА/ притежател на разрешението за употреба ГлаксоСмитКлайн ЕООД България;
         - за ваксина срещу пневмококи с търговско наименование SYNFLORIX/ притежател на разрешението за употреба ГлаксоСмитКлайн ЕООД България;
         - за ваксина срещу морбили, паротит и рубеола с търговско наименование M-M-RVAXPRO/ притежател на разрешението за употреба Мерк Шарп и Доум България ЕООД;
         - за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б с търговско наименование РЕNТАХIМ/ притежател на разрешението за употреба Sanofi Pasteur s.а. Франция;
         - за ваксина срещу тетанус и дифтерия с търговско наименование ТЕТАDIF/ притежател на разрешението за употреба „Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД;
         - за ваксина срещу Кримска хеморагична треска/ притежател на разрешението за употреба „Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД.
         Въз основа на сключените договори за 2017 г. и налични количества ваксини по договори от 2016 г. през настоящата година задължителните и целевите имунизации и реимунизации в страната ще се провеждат със следните ваксини:
         - За първична имунизация срещу хепатит тип Б в родилен дом се прилага ваксина ENGERIX В.
         - За първична имунизация в родилен дом и реимунизации срещу туберкулоза от 7 месечна възраст, 7 години и 11 години се прилага ваксина ВСG.
         - За първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип B, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на деца на навършена 2 месечна възраст се прилага единствено шесткомпонентна ваксина (НЕХАСIМА или INFANRIX НЕХА). Поради липсата на информация в кратките характеристики на продуктите за взаимозаменяемост на двете ваксини, всяко дете трябва да бъде имунизирано или с три приема НЕХАСIМА или с три приема INFANRIX НЕХА, без допускане тяхното заменяне.
         - За реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на деца, навършили 16 месечна възраст се прилага петкомпонентна ваксина РЕNТАХIМ.
         Реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит на деца, родени през 2011 г. се извършва с четирикомпонентна ваксина ТЕТRАХIМ, осигурена по последни доставки от сключен договор за 2016 г.
         - Имунизация и реимунизация срещу морбили, паротит и рубеола през 2017 г. се извършва с трикомпонентна ваксина РRIORIХ или М-М-RVAXPRO.
         Отчитането на извършените проверка с проба Манту и реимунизация срещу туберкулоза на деца на 17 г. за периода 01.04-12.05.2017 г. да се впише в отделен ред в края на Приложение № 7 към наредбата.

         Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България (обн. ДВ. бр.45 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.38 от 2017 г.)

         Имунизационен календар

(публикувано на 22.05.2017 г.)
         За поредна година България чрез Министерство на здравеопазването съвместно с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) участва в кампанията на Световната Здравна Организация (СЗО) за повишаване на информираността на населението за необходимостта от прилагане на противогрипна ваксина като най-ефективно профилактично средство срещу сезонния грип.

Противогрипната ваксина – най-ефективно профилактично средство срещу сезонния грип

         Грипът все още не е напомнил за себе си, но сега е времето да се вземат мерки срещу него, като се имунизираме. Имунизацията е основно средство за предпазване от грип.
         Поради високата изменчивост на грипният вирус, противогрипната ваксина трябва да се поставя ежегодно, тъй като съставът на грипната ваксина всяка година е различен. Актуалните грипни щамове, препоръчани от СЗО за северното полукълбо за сезон 2016/2017 г., включени в състава на противогрипните ваксини, са:
         А (Н1N1) Калифорния 2009
         А (Н3N2) Хонконг 2014
         Б (Бризбейн) 2008.
         Имунитетът срещу грип се изгражда за около 20 дни, трае цяла година, като най-силен е през първите шест месеца от поставяне на ваксината.
         Напомняме, че месеците октомври и ноември са най-подходящи за поставяне на противогрипна ваксина, по две причини:
         - организмът има достатъчно време да изгради имунитет;
         - хората са все още здрави, което е задължително условие за ваксинация.
         Противогрипните ваксини намаляват риска от разпространение на заболяването сред членовете на семейството, затворените колективи – детски градини, училища, колективи на работното място. Ефективността на противогрипните ваксини е безспорно доказана. Те предотвратяват разболяване и хоспитализация, както и защитават живота на хората от рисковите групи. Особено препоръчително е ваксинирането за лицата над 65 – годишна възраст, както и за децата и възрастните хора с хронични заболявания:
         - хронични белодробни заболявания – хроничен бронхит, астма, туберкулоза и др.;
         - хронични сърдечно – съдови заболявания – хипертония, сърдечна недостатъчност и др.;
         - хронични бъбречни заболявания;
         - имунодефицитни състояния;
         - метаболитни заболявания – диабет.
         Препоръчително е ваксинирането и на: здрави лица, които са в контакт с рискови групи и има опасност да предадат инфекцията; хора с рискови професии – работещи в здравеопазването, държавни и социални служби.
         Противогрипна ваксина не се препоръчва при:
         - лица с данни за алергия към яйчен белтък;
         - лица, при които предходно приложение на ваксината е предизвикало алергична реакция;
         - по време на остро заболяване, протичащо със или без температура; кашлица; хрема;
         - не се прилага при деца под 6 месечна възраст.
         Противогрипните ваксини предпазват голям процент от хората от грип и намаляват значително тежките усложнения след боледуване.
         След закупуване на ваксината тя трябва да се съхранява в хладилни условия в сектор с плюсова температура от +2С до +8С .
         Противогрипната ваксина се поставя интрамускулно на ръката и е най-добре да се приложи в кабинета на ОПЛ.
Може да се постави и в имунизационият кабинет на РЗИ – Велико Търново, който разполага с противогрипни ваксини.

         Предпазете себе си и своите пациенти от грип
      

  

На вниманието на лекари и медицински специалисти

         Във връзка с ежегодната регистрация на кожни форми на антракс в Североизточна България, както и поради влошената епизоотична обстановка по отношение на туларемията и бруцелозата в някои области на страната през последните години Ви напомняме основните клинико-епидемиологични характеристики на посочените заболявания.


         Туларемия
         Бруцелоза
         Антракс

(публикувано на 26.08.2016 г.)

 
Информация за пътуващите до и гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика

(публикувано на 13.07.2016 г.)
         От началото на 2015 г. в страната са регистрирани 14 случая на Туларемия. Случаите са от различни области: София град - 2, Стара Загора (гр. Чирпан - 1, гр. Раднево - 1), Бургас - 2, Хасково (гр. Симеоновград-2 и с. Троян, община Симеоновград - 1) и Софийска област (с. Алдомировци - 4 и гр. Сливница - 1 ). Обобщената справка от предоставената в M3 информация показва, че при 7 от случаите се касае за ловци, при които заразяването е вследствие обработка и консумация на умряли диви зайци и намерена отстреляна птица. При 5 от случаите се касае за лица, живеещи при лоши санитарно-битови условия и наличие на гризачи в жилищните помещения. Заболелите са във възрастовия диапазон от 37 г. до 74 г., сред заболелите има и четири деца на 2 г. и 6 мес., 3 г., 11 г. и 14 г.

         повече за туларемията...