A- A+

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести

 

Курс изпълнител ДДД

         РЗИ - Велико Търново организира курс за придобиване на квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД) от 08.10.2018 г. до 12.10.2018 г.
         Документи се подават в Офис за административно обслужване на граждани в РЗИ или на електронен адрес office@rzi-vt.org до 17 ч. на 04.10.2018 г. За повече информация - тел. 062 614331.

(публикувано на 19.09.2018 г.)
 

Информация за регистрираните заразни заболявания - месец декември 2018 г.

         През м. декември 2018 г. във Великотърновска област са регистрирани 302 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 124.66 ), спрямо 267 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 110.21 ), през м. ноември 2018 г. Най–висок е относителният дял на варицелата – 78.15 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. декември 2018 г. са 263, срещу 231 за м. ноември 2018 г. През м. декември 2017 г. са регистрирани 26 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. декември 2018 г. са 29. В сравнение, през м. ноември 2018 г. са регистрирани 32 случая на чревни инфекции. През м. декември 2017 г. заболяванията от чревни инфекции са били 41. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 г. - 239.23 , 1-4 г. – 155.61 и 5-9 г. – 38.90 .
         През месец декември 2018 г. най-висока е заболеваемостта в общините: Велико Търново – 252.35 , Горна Оряховица – 111.31 и Златарица – 105.29 .

         Лабораторна дейност:
         Извършени са следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 623 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 304 броя изследвания на граждани.
         Лаборатория “Вирусология” – 172 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. декември са преминали 42 лица. От тях: 22 мъже и 20 жени, на възраст от 19 до 69 г.

Сравнителна информация за регистрираните заразни и паразитни болести

         Регистрираните заболявания в област Велико Търново за м. декември 2018 г., както и данните по нозологични единици за м. ноември 2018 г. и м. декември 2017 г., са представени в следната таблица:

  Заразни заболявания

2017 г.

2017 г.
декември

2018 г.
ноември

2018 г.

2018 г.
декември

Чревни инфекции

         

Остър вирусен хепатит А

24

1

-

2

-

Дизентерия

2

-

-

-

-

Гастроентерит, ентероколит

465

28

28

463

26

Ротавирусен гастроентерит

79

7

2

58

1

Салмонелоза

53

2

-

2

-

Колиентерит

9

1

-

-

-

Вирусен менингит и менингоенцефалит

12

2

2

19

2

Жиардиаза (ламблиоза)

11

-

-

8

-

Йерсиниоза

-

-

-

-

-

Трихинелоза

-

-

-

-

-

Бруцелоза

-

-

-

-

-

Аскаридоза

1

-

-

1

-

Токсоплазмоза

1

-

-

-

-

Трихоцефалоза

2

-

-

16

-

Хименолепидоза

-

-

-

-

-

Лептоспироза

-

-

-

-

-

Ехинококоза

-

-

-
-
-

Остра вяла парализа

1

-
-

4

-

Общо

660

41

32

573

29

Въздушно-капкови инфекции

         

Варицела

677

16

210

889

236

Скарлатина

69

5

13

120

22

Туберкулоза

51

5

8

52

4

Морбили

-

-

-

-

-

Бактериални менингити и менингоенцефалити

 

 

 

 

 

    - Пневмококов

-

-

-

-

-

    - Стрептококов

1

-

-

-

-

    - Хемофилус инфлуенце

-

-

-

-

-

    - Други

1

-

-

1

1

Менингококова инфекция (менингококов менингит и сепсис)

-

-

-

-

-

Епидемичен паротит

1

-

-

-

-

Коклюш

-

-

-

-

-

Рубеола

-

-

-

-

-

Общо

800

26

231

1062

263

Инфекции с множествен механизъм на предаване и трансмисивни инфекции

         

Остър вирусен хепатит В, С, D, неопределен

24

2

2

22

3

Хеморагична треска с бъбречен синдром

1

-

-

-

-

Лаймска борелиоза

18

1

-

12

-

Марсилска треска

5

-

-

7

-

Листериоза

-

-

-

-

-

СПИН

-

-

-

3

1

Сифилис

31

3

1

18

6

Сифилис, вроден и на кърмачето

4

1

1

2

-

Гонококова инфекция

-

-

-
-
-

Ку-треска

-

-

-

-

-

Туларемия

 

 

-

-

-

Тетанус

-

-

-

-

-

Хламидийна инфекция

-

-

-

1

-

Общо

83

7

4

65

10

ВСИЧКО
1543
74
267
1700
302

 

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести по общини

 Наименование на заболяването

брой
заболели
заболя-
емост

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Чревни инфекции

29

12.13

10

4

-

-

-

6

3

1

4

1

Вирусни менингити и менингоенцефалити
Гастроентерит и ентероколит
Ротавирусен гастроентерит

2
26
1

0.84
10.87
0.42

1
9
-

-
4
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
5
1

1
2
-

-
1
-

-
4
-

-
1
-

Въздушно-капкови инфекции

231

109.98

208

40

-

4

8

-

-

2

1

-

AIIA A?oae
Варицела
Скарлатина
Туберкулоза

1
236
22
4

0.42
98.69
9.20
1.67

-
189
17
2

-
36
3
1

-
-
-
-

-
2
2
-

-
8
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

1
1
-
-

-
-
-
1

-
-
-
-

Инфекции с множествен механизъм на предаване и трансмисивни инфекции

10

4.18

2

4

-

-

2

-

-

2

-

-

Сифилис
СПИН ХИВ
Хепатит неопределен, остър
Хепатит С

6
1
1
2

2.51
0.42
0.42
0.84

1
1
-
-

3
-
-
1

-
-
-
-

-
-
-
-

2
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
1
1

-
-
-
-

-
-
-
-


(публикувано на 14.01.2019 г.)
Заболяемост () от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ)

 

         Заболяемост по данни на Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в България:

Период
Област Велико Търново
Страната
публикувано на
31.12.2018 г. - 06.01.2019
52.34
95.21
10.01.2019 г.
07.01.2019 г. - 13.01.2019
65.43
147.57
14.01.2019 г.
 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 07.01.2019 г. - 13.01.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

40

24

12

 

 

4

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

7

2

3

 

 

1

 

 

1

 

 

Ламблиоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Скарлатина

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 14.01.2019 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 31.12.2018 г. - 06.01.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

49

27

19

 

 

2

 

 

 

1

 

Туберкулоза

3

 

1

 

1

 

 

 

 

1

 

Ентероколит

14

2

8

 

 

2

1

 

1

 

 

Скарлатина

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 10.01.2019 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 24.12.2018 г. - 30.12.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

11

3

7

 

 

 

 

 

 

1

 

Ентероколит

6

2

2

 

2

 

 

1

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 17.12.2018 г. - 23.12.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

46

36

9

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

8

3

3

 

 

 

2

 

 

 

 

Скарлатина

5

3

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

4

2

1

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Забележка: Заразните болести в седмичната информация са съобщени с бързи известия и подлежат на уточняване!!! Уточнените заболявания се посочват в месечната информация!!!
        

Препоръки за действие при ухапване от кърлеж

         Пролетно – летният сезон е епидемичен за развитието на кърлежи, което същевременно с навлизането на хора и домашни любимци в естествените им местообитания води до повишен риск от ухапване от кърлежи. При извършени полеви проучвания от Националния център за заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), по линия на Vectornet, през периода 2015 – 2017 г. на територията на област Велико Търново са установени следните видове кърлежи:
         Dermacentor reticularis, пренасящ причинителите на Туларемията и Ку - треската;
         Ixodes ricinus, пренасящ причинителите на Лаймската болест, Ку - треската, вируса на кърлежовия енцефалит, Марсилската треска и Туларемията.
         Във връзка с това НЦЗПБ дава следните препоръки за действие при ухапване от кърлеж:
         Кърлежът трябва да се свали максимално бързо, по възможност от медицинско лице.
         Мястото на ухапването да се наблюдава за зачервяване, което се появява 5-10 дни до месец след ухапването от кърлежа, е диаметър поне 4-5 см и нараства бързо, без сърбеж и затопляне на кожата, възможни са също субфебрилна температура, увеличени лимфни възли в региона на ухапването и общи грипоподобни оплаквания. Това са симптомите на ранна Лаймска болест.
         Втората по честота, предавана е кърлежи инфекция в страната е Марсилската треска. Тя започва е внезапно повишение на температурата, главоболие, болки в мускулите и ставите, тъмно петно на мястото на ухапването и дребен макуло-папулозен обрив по дланите и ходилата.
         Антибиотична профилактика се препоръчва само за Лаймска болест (постекспозиционна) за възрастни и деца над 12 години, ако са изпълнени всички изброени по-долу критерии:
         • Сваленият кърлеж е идентифициран надеждно като нимфа ши възрастен Ixodes ricinus
         • Кърлежът е стоял запит в тялото в продължение най-малко на 24 часа
         • Антибиотичната профилактика може да започне в рамките на 72 часа след свалянето на кърлежа
         • Заразеноста на кърлежите с Borrelia burgdorferi в региона е най-малко 20%.
         Приема се антибиотик, като се използва единична доза 200 mg доксициклин еднократно (ако няма противопоказания). За деца до 12 години - цефуроксим от 10 mg/kg до 15 mg/kg (максимално до 250 mg) двукратно през 12 часа (ако не е противопоказан).
         Антибиотична профилактика след ухапване от кърлежи не се препоръчва като средство за предотвратяване на Марсилска треска. Вместо това, хората след ухапване от кърлеж трябва да следят за развитие на описаните по-горе симптоми и при нужда да се консултират е личния си лекар.

(публикувано на 01.06.2018 г.)
За десета поредна година България участва в Европейската имунизационна седмица, 23-29 април 2018 г.

         По традиция, всяка година през последната седмица на април, Световната здравна организация, здравните власти и медицинското съсловие организират различни мероприятия за популяризиране на ползите от ваксините. Основната цел на инициативата е повишаването на имунизационния обхват в страните чрез разширяване на информираността сред родители, здравни работници и медии за значимостта на имунизациите.
         Тази година във фокуса на Европейска имунизационна седмица, 23-29 април, е имунизацията като лично право и споделена отговорност за намаляване на неимунизираните лица и премахването на имунизационните „джобове“. Успехът на инициативата означава и напредък по постигането на Глобалните цели за устойчиво развитие 2030 на ООН, в това число и постигането на добро здраве.
         Министерството на здравеопазването припомня, че ваксините осигуряват лична защита срещу опасни болести. Когато ние и хората от нашата общност сме с изграден имунитет към дадено заболяване, то не може да се разпространява лесно. Заедно, ние предпазваме тези, които не могат да бъдат имунизирани (бебета, възрастни хора със здравословни проблеми и отслабена имунна система) от вирусите или бактериите, причиняващи ваксинопредотвратимо заболяване.
         Всеки човек може да бъде предпазен от ваксинопредотвратимо заболяване и с имунизирането си да допринесе за предпазването на околните.

 


Ваксините - ефективен инструмент
Ваксините действат
Въпроси и отговори за имунизациите
Глобално имунизационно покритие
Митове и факти за имунизациите
Рискове, свързани с ваксина, заболяване, лечение

(публикувано на 24.04.2018 г.)
 

         Във връзка с новата Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (Обн. ДВ. бр. 7 от 19.01.2018 г.), РЗИ – Велико Търново временно преустановява приемането на заявления за обучение и изпит за придобиване на квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации до получаване на заповед от министъра на здравеопазването, определяща регионалните здравни инспекции, имащи право на това.

(публикувано на 29.01.2018 г.)
ИИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАЩИТЕ
ЕПИДЕМИЯ ОТ ЧУМА НА ОСТРОВ МАДАГАСКАР

         Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването от 07.11.2017 г. и по данни на Световната здравна организация за периода от 23.08.2017 г. – до 27.10.2017 г. на остров Мадагаскар са регистрирани 1365 случая на чума (от тях 106 починали).
         Остров Мадагаскар е ендемичен за чума и през последните 10 години е най – засегнатата страна в света с приблизително 400 случая годишно.
         При 915 от заболелите на остров Мадагаскар се касае за пневмонична форма на заболяването, което сочи, че предаването чрез дихателни пръски и капки е основен механизъм за разпространение на чумата в Мадагаскар извън областите, които до момента се считаха за ендемични.
         Най–засегнати от пневмонична чума са градските райони, вкл. и столицата на Мадагаскар – Антананариво, където са регистрирани 41% от всички случаи и пристанищния град Туамасина. Въведен е скрининг на напускащите пътници на международното летище в Антананариво, както и санитарен контрол на входовете и изходите на засегнатите градове.
         Източник на заразата са различни видове диви гризачи, като тя се предава основно по трансмисивен път с преносител бълхите и причинител Yersinia pestis (чумна бактерия). Предаването на пневмонична чума чрез заразени пръски става при близък контакт на разстояние по-малко от два метра. Инкубационният период на заболяването е между 1 и 7 дни. Симптомите по време на престоя или до една седмица след завръщането са: внезапно втрисане, увеличени и болезнени лимфни възли, кашлица, кръвохрачене и затруднено дишане, повръщане, гадене и бързо влошаване на общото състояние.
         Създадени са девет центъра за лечение на чума в Мадагаскар, провеждат се и информационни кампании за начините на разпространение на заболяването и необходимите предпазни мерки. Световната здравна организация (СЗО) не препоръчва на този етап ограничаване на пътуванията и търговията с Мадагаскар. Според СЗО профилактика се препоръчва само на лица, които са били в близък контакт със случаи на чума или са имали други рискови експозиции като ухапвания от бълхи или директен контакт с телесни течности или тъкани на заразени животни.
         Основни съвети към пътуващите:
         - спазване на добра лична хигиена (миене на ръце, използване на сапуни или алкохолни разтвори за дезинфекция);
         - използване на репеленти;
         - избягване на контакт с гризачи (болни или мъртви);
         - избягване на близък контакт с лица, които имат горепосочените симптоми и може да са болни от чума;
         - избягване на пренаселени места, където са регистрирани случаи на пневмонична чума;
         - незабавно търсене на медицинска помощ за назначаване на антибиотична профилактика и наблюдение след близък контакт с лице, болно от чума или след ухапване от бълхи и контакт с телесни течности на заразени гризачи;
         - незабавно търсене на медицинска помощ при появата на описаните симптоми по време на престоя или до 1 седмица след завръщане от Мадагаскар.

(публикувано на 14.11.2017 г.)
На вниманието на ОПЛ

         Информирамe Ви, че в ДВ. бр. 38 от 12.05.2017 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за имунизациите в Република България, съгласно която отпада реимунизацията срещу туберкулоза при деца на 17 годишна възраст, респ. и извършването на проба Манту. Изменението влиза в сила от деня на публикуване на наредбата, в резултат на което необхванатите с проба Манту и с ВСG към 12.05.2017 г. деца, навършващи 17 г. през 2017 г., вече не подлежат на задължителна реимунизация срещу туберкулоза. Промяната в имунизационния календар води и до изменение в сведението за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика (Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 на Наредба № 15), свързана с премахване на кода за отчитане на горецитираните имунизации.
         Към момента Министерство на здравеопазването е сключило договори за доставка на ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации за 2017 г. както следва:
         - за ваксина срещу хепатит тип Б, педиатрична с търговско наименование ENGERIX В/ притежател на разрешението за употреба GlaxoSmithKline Biologicals Белгия;
         - за ваксина срещу туберкулоза с търговско наименование ВСG и за ППД туберкулин/ притежател на разрешението за употреба „Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД;
         - за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б с търговско наименование INFANRIX НЕХА/ притежател на разрешението за употреба ГлаксоСмитКлайн ЕООД България;
         - за ваксина срещу пневмококи с търговско наименование SYNFLORIX/ притежател на разрешението за употреба ГлаксоСмитКлайн ЕООД България;
         - за ваксина срещу морбили, паротит и рубеола с търговско наименование M-M-RVAXPRO/ притежател на разрешението за употреба Мерк Шарп и Доум България ЕООД;
         - за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б с търговско наименование РЕNТАХIМ/ притежател на разрешението за употреба Sanofi Pasteur s.а. Франция;
         - за ваксина срещу тетанус и дифтерия с търговско наименование ТЕТАDIF/ притежател на разрешението за употреба „Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД;
         - за ваксина срещу Кримска хеморагична треска/ притежател на разрешението за употреба „Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД.
         Въз основа на сключените договори за 2017 г. и налични количества ваксини по договори от 2016 г. през настоящата година задължителните и целевите имунизации и реимунизации в страната ще се провеждат със следните ваксини:
         - За първична имунизация срещу хепатит тип Б в родилен дом се прилага ваксина ENGERIX В.
         - За първична имунизация в родилен дом и реимунизации срещу туберкулоза от 7 месечна възраст, 7 години и 11 години се прилага ваксина ВСG.
         - За първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип B, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на деца на навършена 2 месечна възраст се прилага единствено шесткомпонентна ваксина (НЕХАСIМА или INFANRIX НЕХА). Поради липсата на информация в кратките характеристики на продуктите за взаимозаменяемост на двете ваксини, всяко дете трябва да бъде имунизирано или с три приема НЕХАСIМА или с три приема INFANRIX НЕХА, без допускане тяхното заменяне.
         - За реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на деца, навършили 16 месечна възраст се прилага петкомпонентна ваксина РЕNТАХIМ.
         Реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит на деца, родени през 2011 г. се извършва с четирикомпонентна ваксина ТЕТRАХIМ, осигурена по последни доставки от сключен договор за 2016 г.
         - Имунизация и реимунизация срещу морбили, паротит и рубеола през 2017 г. се извършва с трикомпонентна ваксина РRIORIХ или М-М-RVAXPRO.
         Отчитането на извършените проверка с проба Манту и реимунизация срещу туберкулоза на деца на 17 г. за периода 01.04-12.05.2017 г. да се впише в отделен ред в края на Приложение № 7 към наредбата.

         Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България (обн. ДВ. бр.45 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.38 от 2017 г.)

         Имунизационен календар

(публикувано на 22.05.2017 г.)
         За поредна година България чрез Министерство на здравеопазването съвместно с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) участва в кампанията на Световната Здравна Организация (СЗО) за повишаване на информираността на населението за необходимостта от прилагане на противогрипна ваксина като най-ефективно профилактично средство срещу сезонния грип.

Противогрипната ваксина – най-ефективно профилактично средство срещу сезонния грип

         Грипът все още не е напомнил за себе си, но сега е времето да се вземат мерки срещу него, като се имунизираме. Имунизацията е основно средство за предпазване от грип.
         Поради високата изменчивост на грипният вирус, противогрипната ваксина трябва да се поставя ежегодно, тъй като съставът на грипната ваксина всяка година е различен. Актуалните грипни щамове, препоръчани от СЗО за северното полукълбо за сезон 2016/2017 г., включени в състава на противогрипните ваксини, са:
         А (Н1N1) Калифорния 2009
         А (Н3N2) Хонконг 2014
         Б (Бризбейн) 2008.
         Имунитетът срещу грип се изгражда за около 20 дни, трае цяла година, като най-силен е през първите шест месеца от поставяне на ваксината.
         Напомняме, че месеците октомври и ноември са най-подходящи за поставяне на противогрипна ваксина, по две причини:
         - организмът има достатъчно време да изгради имунитет;
         - хората са все още здрави, което е задължително условие за ваксинация.
         Противогрипните ваксини намаляват риска от разпространение на заболяването сред членовете на семейството, затворените колективи – детски градини, училища, колективи на работното място. Ефективността на противогрипните ваксини е безспорно доказана. Те предотвратяват разболяване и хоспитализация, както и защитават живота на хората от рисковите групи. Особено препоръчително е ваксинирането за лицата над 65 – годишна възраст, както и за децата и възрастните хора с хронични заболявания:
         - хронични белодробни заболявания – хроничен бронхит, астма, туберкулоза и др.;
         - хронични сърдечно – съдови заболявания – хипертония, сърдечна недостатъчност и др.;
         - хронични бъбречни заболявания;
         - имунодефицитни състояния;
         - метаболитни заболявания – диабет.
         Препоръчително е ваксинирането и на: здрави лица, които са в контакт с рискови групи и има опасност да предадат инфекцията; хора с рискови професии – работещи в здравеопазването, държавни и социални служби.
         Противогрипна ваксина не се препоръчва при:
         - лица с данни за алергия към яйчен белтък;
         - лица, при които предходно приложение на ваксината е предизвикало алергична реакция;
         - по време на остро заболяване, протичащо със или без температура; кашлица; хрема;
         - не се прилага при деца под 6 месечна възраст.
         Противогрипните ваксини предпазват голям процент от хората от грип и намаляват значително тежките усложнения след боледуване.
         След закупуване на ваксината тя трябва да се съхранява в хладилни условия в сектор с плюсова температура от +2С до +8С .
         Противогрипната ваксина се поставя интрамускулно на ръката и е най-добре да се приложи в кабинета на ОПЛ.
Може да се постави и в имунизационият кабинет на РЗИ – Велико Търново, който разполага с противогрипни ваксини.

         Предпазете себе си и своите пациенти от грип
      

  

На вниманието на лекари и медицински специалисти

         Във връзка с ежегодната регистрация на кожни форми на антракс в Североизточна България, както и поради влошената епизоотична обстановка по отношение на туларемията и бруцелозата в някои области на страната през последните години Ви напомняме основните клинико-епидемиологични характеристики на посочените заболявания.


         Туларемия
         Бруцелоза
         Антракс

(публикувано на 26.08.2016 г.)

 
Информация за пътуващите до и гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика

(публикувано на 13.07.2016 г.)
         От началото на 2015 г. в страната са регистрирани 14 случая на Туларемия. Случаите са от различни области: София град - 2, Стара Загора (гр. Чирпан - 1, гр. Раднево - 1), Бургас - 2, Хасково (гр. Симеоновград-2 и с. Троян, община Симеоновград - 1) и Софийска област (с. Алдомировци - 4 и гр. Сливница - 1 ). Обобщената справка от предоставената в M3 информация показва, че при 7 от случаите се касае за ловци, при които заразяването е вследствие обработка и консумация на умряли диви зайци и намерена отстреляна птица. При 5 от случаите се касае за лица, живеещи при лоши санитарно-битови условия и наличие на гризачи в жилищните помещения. Заболелите са във възрастовия диапазон от 37 г. до 74 г., сред заболелите има и четири деца на 2 г. и 6 мес., 3 г., 11 г. и 14 г.

         повече за туларемията...