A- A+

Кампания за превенция употребата на алкохол

        На 13 април 2018 г. в ОУ „Неофит Рилски” и ЦДГ „Надежда” град Килифарево се проведе кампания посветена на превенцията на употребата на алкохол под мотото „Митове, факти и вреди от употребата на алкохол”.
        Децата и учениците чрез забавни игри се запознаха с въздействието на алкохола върху човешкто тяло и съответните алтернативи на поведение – „Какво мога да правя в свободното си време” и „Кои са любимите ми здравословни напитки”.
        Кампанията е организирана в рамките на общинската програма „Здрави деца в здрави семейства" - Велико Търново.


(публикувано на 13.04.2018 г.)
Световен ден на здравето - 7 април 2018 г.
„УНИВЕРСАЛНО ЗДРАВНО ПОКРИТИЕ: ВСИЧКИ, НАВСЯКЪДЕ”

        Световният ден на здравето (World Health Day) се отбелязва ежегодно на 7 април, от 1950 г. по решение на Общото събрание на Световната здравна организация (СЗО). На тази дата, две години по-рано (през 1948 г.), е основана СЗО – специализирана междуправителствена организация на ООН по проблемите на здравеопазването, със седалище в Женева, обединяваща понастоящем 191 страни от целия свят.
        България членува в СЗО от нейното основаване и активно участва в програми, насочени към решаване на здравните проблеми, съвместно с правителства, специализирани организации на ООН и неправителствени формации.
        В нашата страна, от 1964 година, с Разпореждане №32 на Министерския съвет, 7 април е определен за Ден на здравния работник и професионален празник на всички работещи в областта на здравеопазването.
        Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички – от световните лидери до хората в отделните страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.
        Всяка година мотото на Световния ден е различно и акцентира върху определена приоритетна тема, с която е ангажирана СЗО.
        Тази година темата на Световния ден е фокусирана върху правото на всеки да получава качествени здравни услуги, когато има нужда от тях, без да изпитва финансови затруднения и без дискриминация. Никой не би трябвало да избира между добро здраве и други жизнени потребности. Универсалното здравно покритие е ключът към здравето и благосъстоянието на хората и народите.
        По данни на СЗО близо половината от хората в света понастоящем не могат да получат основни здравни услуги; почти 100 милиона души са в състояние на крайна бедност, принудени да оцеляват само с 1,90 долара или по-малко на ден, защото трябва да плащат за здравни услуги от собствените си джобове; над 800 милиона души (почти 12% от населението в света) харчат най-малко 10% от домакинските си бюджети за здравни разходи, свързани със семействата им.
        СЗО апелира към правителствата на държавите в света да се ангажират с конкретни стъпки за напредък с цел подобряване здравето на хората.

        РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ, МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И РАБОТЕЩИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЛАСТТА И ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО ЗДРАВЕ, ВЯРА И НАДЕЖДА, КЪСМЕТ И БЛАГОДЕНСТВИЕ!

        СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

(публикувано на 05.04.2018 г.)
СРЕЩА НА КЛУБА НА ЗДРАВЕТО

        На 28.03.2018 година в Регионална здравна инспекция – Велико Търново се проведе първата за тази година сбирка на Клуба на здравето, на която присъстваха 18 негови членове. Срещата откри Христо Узунов – зам. председател на Клуба на здравето.
        Галина Богданова от Института по математика към БАН и гл. ас. д-р Мария Христова – преподавател по психология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” презентираха темата „Музикотерапия”.
        Присъстващите дискутираха по тезата, че музиката се прилага като терапевтичен метод в образованието за подобряване на концентрацията и в медицината за редуциране на стреса, подобряване на качеството на живот на хората с телесни и психо-социални увреждания.
        Хармоничната музика, която харесваме и ни носи радост, когато я слушаме, ни прави спокойни, удовлетворени, щастливи и ни дарява здраве.
        Музикантът Людмил Лозанов представи репертоар от любими български и руски песни. Високият му градус на вдъхновение увлече присъстващите в общи ритъм и емоция.
        „Душата пее и танцува“ – това е най-точното определение за незабравимото преживяване на цялата аудитория!


(публикувано на 29.03.2018 г.)
24 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА

        Световният ден за борба с туберкулозата се отбелязва всяка година на 24 март – денят, на който през 1882 година немският бактериолог Роберт Кох изолира причинителят на туберкулозата – постижение, което открива пътя към диагностицирането и лечението на туберкулозата.
        Тази година Световният ден за борба с туберкулозата – 24 март ще премине под надслов „Търсят се: Лидери за свят без туберкулоза“. Темата на мотото е фокусирана върху поемането на ангажимент за прекратяване на туберкулозата, не само на най-високо политическо ниво, но и на всички нива от кметовете, управители на лечебни заведения, депутати и лидери на общността, на хора, засегнати от туберкулоза, защитници на гражданското общество, здравни работници, лекари или медицински сестри, НПО и други партньори. Всички те могат да бъдат лидери на усилията за прекратяване на туберкулозата в собствената си работа или на терен.
        По данни на Световната здравна организация (СЗО) през 2016 г. 10, 4 млн. души са се разболели от туберкулоза, а 1,8 милиона са починали от болестта. Над 3 млн. души не достигат до здравни грижи, голяма част от които живеят в крайна бедност и попадат в групата на най-уязвимите за туберкулоза лица. Това са мигранти и търсещи убежище хора; лица, употребяващи наркотици; проституиращи; маргинализирани възрастни хора, жени и деца.
        Въпреки значителния през последните десетилетия напредък в борбата с туберкулозата, заболяването продължава да бъде една от първите десет причини, довеждащи до смърт. По експертна оценка на СЗО в световен мащаб всеки ден над 4 500 лица загубват живота си, вследствие на болестта. Появата на мултирезистентна туберкулоза представлява сериозна заплаха за здравето и би могла да увеличи риска, постигнат в борбата срещу заболяването. Ето защо СЗО насочва вниманието на правителствата и гражданското общество към необходимостта от обединяване на усилията за постигане на стратегията за края на епидемията от туберкулоза, в това число за справяне със стигмата, дискриминацията, маргинализацията и преодоляването на пречките за достъп до здравни грижи. Ликвидирането на епидемията до 2030 г. е сред здравните цели на новоприетите Цели на устойчивото развитие.
        През последните години в България се наблюдава тенденция на намаляване на заболеваемостта – от 39,1 на 100 000 души население през 2006 г. до 21,3 на 100 000 души през 2016 г. Намаляването на заболеваемостта се дължи на предприетите дейности за превенция и контрол на туберкулозата на национално и регионално ниво, както и на съвместните действия на Министерството на здравеопазването, специализираните лечебни заведения и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи.
        Данните сочат, че през годините кампаниите, организирани по повод на Световния ден за борба с туберкулозата са доказали своята ефективност, както за откриване на лица с туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция и за тяхното лечение, така и за прекъсване на веригата за предаване на инфекцията.
        По време на проведените за периода 2009 г. – 2017 г. „Дни на отворени врати” броят на анкетираните за туберкулоза лица е 102 979 души. От тях 1 122 лица са диагностицирани с туберкулоза и са насочени за лечение, а 3 992 са обхванати с химиопрофилактика след открита латентна туберкулозна инфекция.
        Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти. В България диагностиката, лечението и профилактиката ? са безплатни за всички, които се нуждаят, независимо от техния здравноосигурителен статус.
        По повод на Световния ден за борба с туберкулозата, по традиция в област Велико Търново се организира кампания за профилактика на заболяването, която тази година ще премине под надслов „Търсят се: Лидери за свят без туберкулоза”.
        Кампанията има за цел да повиши здравната информираност на населението като цяло и на рискови групи от него (деца и ученици в неравностойно положение, лица от ромски общности и други), както и да надгради знанията на медицински специалисти от детски заведения, здравни медиатори и др. по проблема туберкулоза.
        Организатори на проявите са: РЗИ – Велико Търново, СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД, Община Велико Търново, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.
        Кампанията, която се провежда в периода 19 март – 19 април 2018 г., включва следните дейности:
        Пресконференция на 23.03.2018 г. от 10:30 ч. в РЗИ – Велико Търново (ет. 8, ст. 803);
        „Дни на отворени врати“ в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД – Велико Търново. В периода 19 – 23 март 2018 г. всички желаещи лица ще бъдат прегледани без предварително записване;
        Информационни миникампании – презентации, беседи и интерактивни обучения с ученици в гр. Бяла Черква, общ. Павликени и в с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;
        Обучителен семинар „Актуални аспекти на превенцията на туберкулозата в ранна детска възраст“ на 29.03.2018 г. от 14:00 ч. в РЗИ – Велико Търново за директорите на детски ясли и медицински специалисти от детските градини в област Велико Търново;
        Обучение на здравните медиатори и модератори от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ по проблемите на ранната диагностика на туберкулозата - 17 април 2018 г.;
        Здравно образование на деца, ученици, родители и персонал в детските и учебни заведения на областта от медицинските специалисти от здравните кабинети (лекции, беседи, презентации);
        Изготвяне и тиражиране на здравно-образователен материал (дипляна) „Туберкулоза. Начини на заразяване. Симптоми на заболяването. Профилактика“;
        Разпространение на здравно-образователни материали сред населението по време на организираните инициативи;
        Информационна кампания – публикации в областните всекидневници и интернет за профилактика на туберкулозата;
        Проверки за изпълнение на дейностите по провеждане на БЦЖ имунизацията, правила за прилагане на ваксината и обхващане на подлежащия контингент в родилните отделения на територията на област Велико Търново – текущо до края на 2018 година.
       още за туберкулозата ...

(публикувано на 22.03.2018 г.)


        На 23.03.2018 г. от 10:30 ч. в РЗИ – Велико Търново се проведе пресконференция по повод на Световния ден за борба с туберкулозата - 24 март.
        На пресконференцията беше изнесена актуална информация за разпространението на туберкулозата в световен, национален и регионален мащаб.
        Акцент на срещата беше и епидемиологичната обстановка в област Велико Търново по отношение на заразната заболеваемост през 2018 г.

(публикувано на 23.03.2018 г.)
 

СЪОБЩЕНИЕ

        По повод 24 март - Световния ден за борба с туберкулозата, РЗИ – Велико Търново организира ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на 23.03.2018 г. от 10:30 ч. в РЗИ – В. Търново, ет. VIII, стая 803.
        Дневен ред на пресконференцията:
        • Кампания, посветена на Световния ден за борба с туберкулозата – цели, организатори, инициативи. Актуална информация за разпространението и заболеваемостта от туберкулозата в света, страната и областта;
        • Епидемиологичната обстановка в област Велико Търново по отношение на заразната заболеваемост.

(публикувано на 21.03.2018 г.)
Информационно-образователна кампания

        На 12 февруари 2018 г. в Младежки дом гр. Горна Оряховица се проведе Информационно-образователна кампания под надслов „Любовта за мен е …“, включваща: дискусия, интерактивни игри, изработване на колажи, забавни начини за опресняване и обогатяване на знанията на учениците по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве. По време на кампанията бяха разпространени валентинки, презервативи и здравно-образователни материали.

(публикувано на 13.02.2018 г.)
Ден на влюбените – 14 февруари

        На 14 февруари хората по цял свят отбелязват Св. Валентин – деня на влюбените. Романтичната традиция води началото си от предания и легенди, и е характерна за Великобритания и католическите страни, но в последните десетилетия се разпростира все по-далеч.
        У нас много хора на този ден също радват любимите си с цветя, лакомства и подаръци. На 14 февруари мнозина почитат по стар стил Св. Трифон Зарезан и вдигат наздравици за празника на виното и лозарите.
        Независимо кой от двата празника ще решим да отбележим, разумното и отговорно поведение е гаранция за здраве и благополучие. Нека да се забавляваме и да се обичаме умно!
        По традиция, двойният празник е повод, през месец февруари, да се провежда Национална АНТИСПИН кампания на Министерството на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН. В тази връзка РЗИ-Велико Търново организира следните мероприятия:

12.02.2018 г.

        Информационно-образователна кампания под надслов „Любовта за мен е …“ от 14:00 ч. в Младежки дом гр. Горна Оряховица, сред ученици от 9-ти клас, включваща:
        • дискусия;
        • интерактивни игри;
        • изработване на колажи;
        • забавни начини за опресняване и обогатяване на знанията на ученици от IХ клас по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве;
        • разпространение на валентинки, презервативи и здравно-образователни материали.

14.02.2018 г.

        12.00 – 14.00 ч. Благотворителен базар пред сградата на Община Велико Търново.
        14.00 – 15.00 ч. безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в мобилен кабинет КАБКИС пред сградата на Община Велико Търново.
        14.00 – 15.00 ч. информационно-образователна акция „Любовно селфи“, в която желаещите ще могат:
        • да си направят снимка – самостоятелно, по двойки или групово с импровизирани, ефектни фоторамки-валентинки;
        • да участват в интерактивна игра „Любовта за мен е…“ с награди презервативи и балони.
        18.00 – 19.30 ч. Тематичен концерт „Вечер на желанията“ пред паметника „Асеневци“, в който ще вземат участие млади изпълнители.
        18.00 – 19.30 ч. Тематична вечер „Бързи срещи“ в заведение „Самис“.

        Дейностите, посветени на Деня на влюбените – 14 фервуари, се организират в партньорство с Община Велико Търново, Младежки дом – Велико Търново, Градски ученически парламент – Велико Търново, БМЧК, ЦМДТ „Амалипе“ и учебни заведения.

(публикувано на 12.02.2018 г.)


        На 14 февруари 2018 г. пред сградата на Община Велико Търново се проведе информационно-образователна акция „Любовно селфи“. По време на инициативата много млади хора си направиха снимки с ефектни фоторамки-валентинки и участваха в интерактивната игра „Любовта за мен е…“ с награди презервативи и балони.
        В мобилния кабинет КАБКИС всички желаещи имаха възможност анонимно и безплатно да се изследват за ХИВ/СПИН. По време на кампанията 12 граждани изследваха своя ХИВ статус.

(публикувано на 15.02.2018 г.)
НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

        В Държавен вестник, бр. 11 от 02.02.2018 г. е публикувано изменение и допълнение на Наредба №10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни предписания (Обн., ДВ, бр. 54/01.07.2014 г.).
        Наредбата влиза в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.

(публикувано на 05.02.2018 г.)
НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       Относно: Съгласуване на седмични разписания за втория срок на учебната 2017/2018 г. и прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни предписания (Обн., ДВ, бр. 54/01.07.2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 31 от 18.04.2017 г.)
       На страницата на Министерство на здравеопазването и на Портала за обществени консултации към Министерския съвет е публикуван за обществено обсъждане нов проект за изменение и допълнение на Наредба №10/19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (ДВ, бр. 54 от 01.07.2014 г.).
       Срокът за обсъждане на проекта изтича на 21.01.2018 г. след което същият ще бъде обнародван в Държавен вестник до края на месец януари 2018 г.
       В тази връзка следва да се изчака с приемането и оценяването на седмичните учебни разписания до влизане в сила на наредбата за изменение и допълнение на Наредба №10/2014 г.

(публикувано на 11.01.2018 г.)
ОБРАЗЦИ НА ТАБЛИЦИ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ЗДРАВНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2017 Г.

       Таблици по образец за проведените здравно-образователни дейности в детските и учебни заведения за календарната 2017 година:
              - здравно-образователни дейности в детски заведения;
              - здравно-образователни дейности в учебни заведения.

       Исканата информация следва да бъде изпратена в РЗИ – Велико Търново, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” до 15 декември – за второто полугодие.

(публикувано на 13.12.2017 г.)