A- A+

Информационно-образователна кампания

        На 12 февруари 2018 г. в Младежки дом гр. Горна Оряховица се проведе Информационно-образователна кампания под надслов „Любовта за мен е …“, включваща: дискусия, интерактивни игри, изработване на колажи, забавни начини за опресняване и обогатяване на знанията на учениците по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве. По време на кампанията бяха разпространени валентинки, презервативи и здравно-образователни материали.

(публикувано на 13.02.2018 г.)
Ден на влюбените – 14 февруари

        На 14 февруари хората по цял свят отбелязват Св. Валентин – деня на влюбените. Романтичната традиция води началото си от предания и легенди, и е характерна за Великобритания и католическите страни, но в последните десетилетия се разпростира все по-далеч.
        У нас много хора на този ден също радват любимите си с цветя, лакомства и подаръци. На 14 февруари мнозина почитат по стар стил Св. Трифон Зарезан и вдигат наздравици за празника на виното и лозарите.
        Независимо кой от двата празника ще решим да отбележим, разумното и отговорно поведение е гаранция за здраве и благополучие. Нека да се забавляваме и да се обичаме умно!
        По традиция, двойният празник е повод, през месец февруари, да се провежда Национална АНТИСПИН кампания на Министерството на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН. В тази връзка РЗИ-Велико Търново организира следните мероприятия:

12.02.2018 г.

        Информационно-образователна кампания под надслов „Любовта за мен е …“ от 14:00 ч. в Младежки дом гр. Горна Оряховица, сред ученици от 9-ти клас, включваща:
        • дискусия;
        • интерактивни игри;
        • изработване на колажи;
        • забавни начини за опресняване и обогатяване на знанията на ученици от IХ клас по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве;
        • разпространение на валентинки, презервативи и здравно-образователни материали.

14.02.2018 г.

        12.00 – 14.00 ч. Благотворителен базар пред сградата на Община Велико Търново.
        14.00 – 15.00 ч. безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в мобилен кабинет КАБКИС пред сградата на Община Велико Търново.
        14.00 – 15.00 ч. информационно-образователна акция „Любовно селфи“, в която желаещите ще могат:
        • да си направят снимка – самостоятелно, по двойки или групово с импровизирани, ефектни фоторамки-валентинки;
        • да участват в интерактивна игра „Любовта за мен е…“ с награди презервативи и балони.
        18.00 – 19.30 ч. Тематичен концерт „Вечер на желанията“ пред паметника „Асеневци“, в който ще вземат участие млади изпълнители.
        18.00 – 19.30 ч. Тематична вечер „Бързи срещи“ в заведение „Самис“.

        Дейностите, посветени на Деня на влюбените – 14 фервуари, се организират в партньорство с Община Велико Търново, Младежки дом – Велико Търново, Градски ученически парламент – Велико Търново, БМЧК, ЦМДТ „Амалипе“ и учебни заведения.

(публикувано на 12.02.2018 г.)


        На 14 февруари 2018 г. пред сградата на Община Велико Търново се проведе информационно-образователна акция „Любовно селфи“. По време на инициативата много млади хора си направиха снимки с ефектни фоторамки-валентинки и участваха в интерактивната игра „Любовта за мен е…“ с награди презервативи и балони.
        В мобилния кабинет КАБКИС всички желаещи имаха възможност анонимно и безплатно да се изследват за ХИВ/СПИН. По време на кампанията 12 граждани изследваха своя ХИВ статус.

(публикувано на 15.02.2018 г.)
НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

        В Държавен вестник, бр. 11 от 02.02.2018 г. е публикувано изменение и допълнение на Наредба №10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни предписания (Обн., ДВ, бр. 54/01.07.2014 г.).
        Наредбата влиза в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.

(публикувано на 05.02.2018 г.)
НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       Относно: Съгласуване на седмични разписания за втория срок на учебната 2017/2018 г. и прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни предписания (Обн., ДВ, бр. 54/01.07.2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 31 от 18.04.2017 г.)
       На страницата на Министерство на здравеопазването и на Портала за обществени консултации към Министерския съвет е публикуван за обществено обсъждане нов проект за изменение и допълнение на Наредба №10/19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (ДВ, бр. 54 от 01.07.2014 г.).
       Срокът за обсъждане на проекта изтича на 21.01.2018 г. след което същият ще бъде обнародван в Държавен вестник до края на месец януари 2018 г.
       В тази връзка следва да се изчака с приемането и оценяването на седмичните учебни разписания до влизане в сила на наредбата за изменение и допълнение на Наредба №10/2014 г.

(публикувано на 11.01.2018 г.)
ОБРАЗЦИ НА ТАБЛИЦИ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ЗДРАВНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2017 Г.

       Таблици по образец за проведените здравно-образователни дейности в детските и учебни заведения за календарната 2017 година:
              - здравно-образователни дейности в детски заведения;
              - здравно-образователни дейности в учебни заведения.

       Исканата информация следва да бъде изпратена в РЗИ – Велико Търново, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” до 15 декември – за второто полугодие.

(публикувано на 13.12.2017 г.)