A- A+

24 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА

        Световният ден за борба с туберкулозата се отбелязва всяка година на 24 март – денят, на който през 1882 година немският бактериолог Роберт Кох изолира причинителят на туберкулозата – постижение, което открива пътя към диагностицирането и лечението на туберкулозата.
        Тази година Световният ден за борба с туберкулозата – 24 март ще премине под надслов „Търсят се: Лидери за свят без туберкулоза“. Темата на мотото е фокусирана върху поемането на ангажимент за прекратяване на туберкулозата, не само на най-високо политическо ниво, но и на всички нива от кметовете, управители на лечебни заведения, депутати и лидери на общността, на хора, засегнати от туберкулоза, защитници на гражданското общество, здравни работници, лекари или медицински сестри, НПО и други партньори. Всички те могат да бъдат лидери на усилията за прекратяване на туберкулозата в собствената си работа или на терен.
        По данни на Световната здравна организация (СЗО) през 2016 г. 10, 4 млн. души са се разболели от туберкулоза, а 1,8 милиона са починали от болестта. Над 3 млн. души не достигат до здравни грижи, голяма част от които живеят в крайна бедност и попадат в групата на най-уязвимите за туберкулоза лица. Това са мигранти и търсещи убежище хора; лица, употребяващи наркотици; проституиращи; маргинализирани възрастни хора, жени и деца.
        Въпреки значителния през последните десетилетия напредък в борбата с туберкулозата, заболяването продължава да бъде една от първите десет причини, довеждащи до смърт. По експертна оценка на СЗО в световен мащаб всеки ден над 4 500 лица загубват живота си, вследствие на болестта. Появата на мултирезистентна туберкулоза представлява сериозна заплаха за здравето и би могла да увеличи риска, постигнат в борбата срещу заболяването. Ето защо СЗО насочва вниманието на правителствата и гражданското общество към необходимостта от обединяване на усилията за постигане на стратегията за края на епидемията от туберкулоза, в това число за справяне със стигмата, дискриминацията, маргинализацията и преодоляването на пречките за достъп до здравни грижи. Ликвидирането на епидемията до 2030 г. е сред здравните цели на новоприетите Цели на устойчивото развитие.
        През последните години в България се наблюдава тенденция на намаляване на заболеваемостта – от 39,1 на 100 000 души население през 2006 г. до 21,3 на 100 000 души през 2016 г. Намаляването на заболеваемостта се дължи на предприетите дейности за превенция и контрол на туберкулозата на национално и регионално ниво, както и на съвместните действия на Министерството на здравеопазването, специализираните лечебни заведения и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи.
        Данните сочат, че през годините кампаниите, организирани по повод на Световния ден за борба с туберкулозата са доказали своята ефективност, както за откриване на лица с туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция и за тяхното лечение, така и за прекъсване на веригата за предаване на инфекцията.
        По време на проведените за периода 2009 г. – 2017 г. „Дни на отворени врати” броят на анкетираните за туберкулоза лица е 102 979 души. От тях 1 122 лица са диагностицирани с туберкулоза и са насочени за лечение, а 3 992 са обхванати с химиопрофилактика след открита латентна туберкулозна инфекция.
        Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти. В България диагностиката, лечението и профилактиката ? са безплатни за всички, които се нуждаят, независимо от техния здравноосигурителен статус.
        По повод на Световния ден за борба с туберкулозата, по традиция в област Велико Търново се организира кампания за профилактика на заболяването, която тази година ще премине под надслов „Търсят се: Лидери за свят без туберкулоза”.
        Кампанията има за цел да повиши здравната информираност на населението като цяло и на рискови групи от него (деца и ученици в неравностойно положение, лица от ромски общности и други), както и да надгради знанията на медицински специалисти от детски заведения, здравни медиатори и др. по проблема туберкулоза.
        Организатори на проявите са: РЗИ – Велико Търново, СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД, Община Велико Търново, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.
        Кампанията, която се провежда в периода 19 март – 19 април 2018 г., включва следните дейности:
        Пресконференция на 23.03.2018 г. от 10:30 ч. в РЗИ – Велико Търново (ет. 8, ст. 803);
        „Дни на отворени врати“ в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД – Велико Търново. В периода 19 – 23 март 2018 г. всички желаещи лица ще бъдат прегледани без предварително записване;
        Информационни миникампании – презентации, беседи и интерактивни обучения с ученици в гр. Бяла Черква, общ. Павликени и в с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;
        Обучителен семинар „Актуални аспекти на превенцията на туберкулозата в ранна детска възраст“ на 29.03.2018 г. от 14:00 ч. в РЗИ – Велико Търново за директорите на детски ясли и медицински специалисти от детските градини в област Велико Търново;
        Обучение на здравните медиатори и модератори от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ по проблемите на ранната диагностика на туберкулозата - 17 април 2018 г.;
        Здравно образование на деца, ученици, родители и персонал в детските и учебни заведения на областта от медицинските специалисти от здравните кабинети (лекции, беседи, презентации);
        Изготвяне и тиражиране на здравно-образователен материал (дипляна) „Туберкулоза. Начини на заразяване. Симптоми на заболяването. Профилактика“;
        Разпространение на здравно-образователни материали сред населението по време на организираните инициативи;
        Информационна кампания – публикации в областните всекидневници и интернет за профилактика на туберкулозата;
        Проверки за изпълнение на дейностите по провеждане на БЦЖ имунизацията, правила за прилагане на ваксината и обхващане на подлежащия контингент в родилните отделения на територията на област Велико Търново – текущо до края на 2018 година.
       още за туберкулозата ...

(публикувано на 22.03.2018 г.)
 

СЪОБЩЕНИЕ

        По повод 24 март - Световния ден за борба с туберкулозата, РЗИ – Велико Търново организира ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на 23.03.2018 г. от 10:30 ч. в РЗИ – В. Търново, ет. VIII, стая 803.
        Дневен ред на пресконференцията:
        • Кампания, посветена на Световния ден за борба с туберкулозата – цели, организатори, инициативи. Актуална информация за разпространението и заболеваемостта от туберкулозата в света, страната и областта;
        • Епидемиологичната обстановка в област Велико Търново по отношение на заразната заболеваемост.

(публикувано на 21.03.2018 г.)
Информационно-образователна кампания

        На 12 февруари 2018 г. в Младежки дом гр. Горна Оряховица се проведе Информационно-образователна кампания под надслов „Любовта за мен е …“, включваща: дискусия, интерактивни игри, изработване на колажи, забавни начини за опресняване и обогатяване на знанията на учениците по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве. По време на кампанията бяха разпространени валентинки, презервативи и здравно-образователни материали.

(публикувано на 13.02.2018 г.)
Ден на влюбените – 14 февруари

        На 14 февруари хората по цял свят отбелязват Св. Валентин – деня на влюбените. Романтичната традиция води началото си от предания и легенди, и е характерна за Великобритания и католическите страни, но в последните десетилетия се разпростира все по-далеч.
        У нас много хора на този ден също радват любимите си с цветя, лакомства и подаръци. На 14 февруари мнозина почитат по стар стил Св. Трифон Зарезан и вдигат наздравици за празника на виното и лозарите.
        Независимо кой от двата празника ще решим да отбележим, разумното и отговорно поведение е гаранция за здраве и благополучие. Нека да се забавляваме и да се обичаме умно!
        По традиция, двойният празник е повод, през месец февруари, да се провежда Национална АНТИСПИН кампания на Министерството на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН. В тази връзка РЗИ-Велико Търново организира следните мероприятия:

12.02.2018 г.

        Информационно-образователна кампания под надслов „Любовта за мен е …“ от 14:00 ч. в Младежки дом гр. Горна Оряховица, сред ученици от 9-ти клас, включваща:
        • дискусия;
        • интерактивни игри;
        • изработване на колажи;
        • забавни начини за опресняване и обогатяване на знанията на ученици от IХ клас по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве;
        • разпространение на валентинки, презервативи и здравно-образователни материали.

14.02.2018 г.

        12.00 – 14.00 ч. Благотворителен базар пред сградата на Община Велико Търново.
        14.00 – 15.00 ч. безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в мобилен кабинет КАБКИС пред сградата на Община Велико Търново.
        14.00 – 15.00 ч. информационно-образователна акция „Любовно селфи“, в която желаещите ще могат:
        • да си направят снимка – самостоятелно, по двойки или групово с импровизирани, ефектни фоторамки-валентинки;
        • да участват в интерактивна игра „Любовта за мен е…“ с награди презервативи и балони.
        18.00 – 19.30 ч. Тематичен концерт „Вечер на желанията“ пред паметника „Асеневци“, в който ще вземат участие млади изпълнители.
        18.00 – 19.30 ч. Тематична вечер „Бързи срещи“ в заведение „Самис“.

        Дейностите, посветени на Деня на влюбените – 14 фервуари, се организират в партньорство с Община Велико Търново, Младежки дом – Велико Търново, Градски ученически парламент – Велико Търново, БМЧК, ЦМДТ „Амалипе“ и учебни заведения.

(публикувано на 12.02.2018 г.)


        На 14 февруари 2018 г. пред сградата на Община Велико Търново се проведе информационно-образователна акция „Любовно селфи“. По време на инициативата много млади хора си направиха снимки с ефектни фоторамки-валентинки и участваха в интерактивната игра „Любовта за мен е…“ с награди презервативи и балони.
        В мобилния кабинет КАБКИС всички желаещи имаха възможност анонимно и безплатно да се изследват за ХИВ/СПИН. По време на кампанията 12 граждани изследваха своя ХИВ статус.

(публикувано на 15.02.2018 г.)
НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

        В Държавен вестник, бр. 11 от 02.02.2018 г. е публикувано изменение и допълнение на Наредба №10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни предписания (Обн., ДВ, бр. 54/01.07.2014 г.).
        Наредбата влиза в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.

(публикувано на 05.02.2018 г.)
НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       Относно: Съгласуване на седмични разписания за втория срок на учебната 2017/2018 г. и прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни предписания (Обн., ДВ, бр. 54/01.07.2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 31 от 18.04.2017 г.)
       На страницата на Министерство на здравеопазването и на Портала за обществени консултации към Министерския съвет е публикуван за обществено обсъждане нов проект за изменение и допълнение на Наредба №10/19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (ДВ, бр. 54 от 01.07.2014 г.).
       Срокът за обсъждане на проекта изтича на 21.01.2018 г. след което същият ще бъде обнародван в Държавен вестник до края на месец януари 2018 г.
       В тази връзка следва да се изчака с приемането и оценяването на седмичните учебни разписания до влизане в сила на наредбата за изменение и допълнение на Наредба №10/2014 г.

(публикувано на 11.01.2018 г.)
ОБРАЗЦИ НА ТАБЛИЦИ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ЗДРАВНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2017 Г.

       Таблици по образец за проведените здравно-образователни дейности в детските и учебни заведения за календарната 2017 година:
              - здравно-образователни дейности в детски заведения;
              - здравно-образователни дейности в учебни заведения.

       Исканата информация следва да бъде изпратена в РЗИ – Велико Търново, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” до 15 декември – за второто полугодие.

(публикувано на 13.12.2017 г.)