A- A+

Кабинет за отказване от тютюнопушене

лице за контакт: Йорданка Илиева
телефон: 062/614351
адрес: гр. Велико Търново ул. "Никола Габровски" № 23 стая 803
приемно време: понеделник, сряда и петък от 8.30 до 12.30 ч., от 13.00 до 17.00 ч.

        Кабинетът за отказване от тютюнопушене в РЗИ – Велико Търново е разкрит през месец ноември 1997 година, в рамките на програма СИНДИ. Експертите (лекар и психолог), които работят в кабинета провеждат:
        • Индивидуални консултации на желаещите да откажат цигарите:
                - Определяне на степента на никотиновата зависимост
                - Изследване на показателите на белодробната функция чрез спирометрия
                - Измерване на кръвното налягане
                - Поведенческо консултиране за справяне със зависимостта
                - Запознаване с възможностите за лекарствена терапия
        • Групови консултации на организирани колективи

        Консултациите са безплатни и могат да се проведат на място в кабинета, на работното място (след предварителна заявка и брой на лицата над 10) или по телефона.

        Не можете да премахнете миналото.
        Но сте в състояние да поемете контрола върху настоящето.
        И по този начин да определите бъдещето си.

АКО:

        • Вие сте пушач и искате да се откажете от никотиновата зависимост, или
        • Вие сте работодател и сте загрижен за здравето на пушачите в ръководената от Вас фирма, предприятие или учреждение

ОБАДЕТЕ СЕ НА ТЕЛ. 614 351


ИЛИ

ЕЛАТЕ В КАБИНЕТА ЗА БЕЗПЛАТНО
КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ОТКАЗВАНЕ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ
В РЗИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(ет. 8 стая 803)

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА КАБИНЕТА ЗА ОТКАЗВАНЕ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ (към 13 ноември 2017 г.)

        От началото на 2017 година до 13.11.2017 г. през кабинета за отказване от тютюнопушене в РЗИ – Велико Търново са преминали общо 190 лица (131 жени и 59 мъже). Потърсилите консултативна помощ са на възраст от 18 до 86 години, като преобладават умерените пушачи, т.е. пушещите от 1 до 10 цигари дневно.
        Функционално изследване на дишането (спирометрия), показва, че голяма част от консултираните лица - 79,5% са с нормални стойности на дишането.
        С рестриктивно-обструктивен вентилаторен синдром (ровс) – от леко до много силно затруднение в дишането е всеки пети (20.5%) от изследвалите се. В абсолютни стойности това са 39 души, от тях с придружаващи заболявания и симптоми (ХОББ, астма, задух и кашлица и други).
        На всички преминали през кабинета лица са раздадени здравно-образователни материали за: ползата от спиране на цигарите и вредата от тютюнопушене, справяне с абстинентните симптоми и стреса, здравословно хранене, полза от движението и други.
        Проведени са 6 изнесени кампании за популяризиране дейността на кабинета.


ДЕЙНОСТ НА КАБИНЕТА ЗА ОТКАЗВАНЕ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

        През 2016 година в кабинета за отказване от тютюнопушене в РЗИ – Велико Търново са оказани 133 индивидуални консултации на пушачи. На място в кабинета са потърсили подкрепа 27 лица, а останалите 106 консултации са изнесени. Проведени са 5 кампании за популяризиране дейността на кабинета – 4 в община Велико Търново и 1 в областта.

        І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОНСУЛТИРАНИТЕ ЛИЦА
        Общият брой на преминалите лица е 133, от които 70 (52,63%) жени и 63 (47,36%) мъже. Разпределението на изследваните лица по възраст е както следва:

Възраст

Общо

Мъже

Жени

до 18 години

17

9

8

19 – 64 години

91

39

52

Над 65 години

25

15

10

ВСИЧКО

133

63

70

        В зависимост от фактора местоживеене, преминалите лица се разпределят по следния начин:
         община Велико Търново – 98
         общини Горна Оряховица и Полски Тръмбеш – по 7
         община Лясковец – 5
         община Павликени – 2
         извън областта – 14

        ІІ.ИНТЕНЗИВНОСТ НА ПУШЕНЕ

        Сред пушачите с най-висок относителен дял – 51,12% са умерените пушачи (от 1 до 10 цигари дневно), следвани от интензивните пушачи (от 11 до 20 цигари дневно) – 30,13%, бившите – 14,28% и свръхинтензивните (над 20 цигари дневно) – 3,75%.

Категории пушачи

Общо

Мъже

Жени

УМЕРЕНИ

68

30

38

ИНТЕНЗИВНИ

41

19

22

СВРЪХИНТЕНЗИВНИ

5

5

0

БИВШИ

19

9

10

ВСИЧКО

133

63

70

        Определена е зависимостта към никотин на 36 (18,08%) от консултираните лица, като те са попълнили анкетния тест на Фагерстрьом.

Група

Общо

Мъже

Жени

не се отчита

13

5

8

лека

7

2

5

умерена

2

2

0

силна

3

2

1

ВСИЧКО

25

11

14

        ІІІ. Спирометрии

        Почти всички от консултираните лица 130 (97,74%) изявиха желание да им се направи функционално изследване на дишането (спирометрия), от тях 68 жени и 62 мъже. По данни от извършените спирометрии по-голямата част от изследваните – 86,92% са с нормални стойности на дишането – 62 жени и 51 мъже. С рестриктивно-обструктивен вентилаторен синдром (ровс) – от леко до много силно затруднение в дишането), са 13,8% от консултираните лица (18 души) – 6 жени и 11 мъже.

Пушачи

Мъжe

Жени

 

    общо    

с нормални спирометрии

    с ровс    

    общо    

с нормални спирометрии

    с ровс    

УМЕРЕНИ

30

28

2

38

37

1

ИНТЕНЗИВНИ

18

12

6

20

17

3

СВРЪХИНТЕНЗИВНИ

5

4

1

0

0

0

БИВШИ

9

7

2

10

8

2

ВСИЧКО

62

51

11

68

62

6

        ІV. Отказ от тютюнопушене

        Всеки трети от пушачите - 32,3% (33,3% от мъжете и 31,4% от жените) са споделили с консултантите, че никога не са се опитвали да откажат цигарите.

Пушачи

Мъжe

Жени

 

    без    

с 1 отказ

    > от 1   

    без    

с 1 отказ

   > от 1    

УМЕРЕНИ

15

9

4

10

6

12

ИНТЕНЗИВНИ

6

2

11

12

6

14

СВРЪХИНТЕНЗИВНИ

0

2

3

0

0

0

БИВШИ

0

6

3

0

1

9

ВСИЧКО

21

19

21

22

13

35

        V. Стаж на пушене

        Почти половината от пушачите – 43,6% са със стаж на пушене от 6 до 20 години, а 39,84% посягат към цигарата повече от 21 години.

Пушачи

Мъжe

Жени

 

    до 5 г.   

от 6 до 20 г.

  над 21 г.

   до 5 г.     

от 6 до 20 г.

  над 21 г.

УМЕРЕНИ

12

9

9

9

25

4

ИНТЕНЗИВНИ

0

9

10

0

10

12

СВРЪХИНТЕНЗИВНИ

0

2

3

0

0

0

БИВШИ

0

1

8

1

2

7

ВСИЧКО

12

21

30

10

37

23

        VI. Кръвно налягане

        Измерено е кръвното налягане на 51 лица (27 жени и 24 мъже), на възраст от 14 до 82 години. Резултатите от измерването показват, че 15 (29,4%) от изследваните лица имат хипертония. С повишено систолично налягане (над 140 mm Hg) са 33,3% от мъжете и 14,8% от жените, а с повишено диастолично (над 90 mm Hg) – 25% от мъжете и 26% от жените.

Пушачи

Кръвно налягяне

Мъжe

Жени

   

систолично

диастолично

систолично

диастолично

Общо пушачи:

нормално <= 139/89

16

18

23

20


хипертония >= 140/90

8

6

4

7

  ВСИЧКО

24

24

27

27

        ИЗВОДИ:

        1. Преобладаващата част от пушачите са с нормални стойности на дишането;
        2. Според интензивността на пушене преобладават умерените жени и мъже пушачи.
        3. Почти половината от пушачите са със стаж на пушене от 6 до 20 години, а всеки трети пуши повече от 21 години.
        4. Близо две трети от пушачите са с нормални стойности на кръвното налягане под 139/89