A- A+
 

Промени в климата

        Необичайно горещото време и неблагоприятното му отражение върху човешкото здраве са свързани не само с увеличаване на средната глобална температура на въздуха, но и с промени в честотата и интензивността на т.нар.горещи вълни:

        Горещите вълни - тихият убиец

        Промените в климата - заплаха за здравето на човека