A- A+

Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица

 

Медико-диагностични изследвания    

Лабораторни изпитвания на храни, води, козметични продукти, химични вещества и други продукти и стоки от значение за здравето на човека    
                 Заявление-образец на ЛИК (ФК 7.1-01 ЛИК-ВТ)
                 Анкета

Контрол на химични и физични фактори на жизнената среда   
                 Заявление-образец на ОК А (ФК 7.1-01 ОК А-13)

                 Декларация за осигуряване на независимостта, безпристрасността и самостоятелността на Органа за контрол от вид А

                 Декларация за политиката и целите по качеството

                 Жалби и възражения
                 Карта за жалби и възражения

                 Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите  


 

         През месец май 2017 г. Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) при Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Велико Търново се представи успешно в международно сравнително изпитване на питейна вода по пет микробиологични показатели (микробно число – при 22° С и 37° С, Eschеrichia coli, Coliforms и Enterococci).
         Междулабораторното сравнително изпитване е част от четиригодишната програма (2014 г. – 2017 г.) на дирекция „Лабораторни изследвания“ за участие в национални и международни изпитвания за пригодност.