A- A+

Регистър на обектите с обществено предназначение

Регистър към 05.03.2018 г. - 1,9 МВ - 338 КВ