A- A+

Следдипломно обучение

- Университети

- Национални центрове

- Болници

 

       Регистър на обявените от лечебните заведения места за специализации в системата на здравеопазването (19.07.2017)

       Кандидатстване за финансиране по проект "Специализация в здравеопазването"

        Конкурс по документи за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинични специалности, специалност „Обща медицина“ и по специалностите за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“         На интернет-страницата на Медицински университет - Варна (www.mu-varna.bg) в раздел СДО, подраздел "Продължаващо обучение", в "Курсове 2017 г." е публикувано План-разписание за курсове и индивидуални обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването 2016 г.


         Медицински университет – Плевен получи акредитация за дистанционно обучение в магистърска програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт“

         Прием на студенти във факултет "Обществено здраве" за учебната 2017/2018 г.

         На интернет-страницата на Медицински университет - Плевен (www.mu-pleven.bg) в раздел СДО, подраздел "Продължаващо обучение", е публикувано План–Разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри през 2017 г.


         На интернет-страницата на Медицински университет - Пловдив (www.mu-plovdiv.bg) в раздел СДО, подраздел "Продължаващо обучение", в "Курсове" е публикувано План-разписание на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински кадри през 2017 г.


         На интернет-страницата на Медицински университет - София (www.mu-sofia.bg) в раздел СДО, подраздел "Продължаващо обучение", е публикувано План-разписание за продължаващо обучение на медицински сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти за 2017 г.                 На интернет-страницата на Военномедицинска Академия (www.vma.bg) в раздел „Академична дейност“ са публикувани:
         План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите по здравни грижи за 2017 / 2018 г.         На интернет-страницата на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ (http://cityclinic.bg/bg/sofia/home) в рубриката „За нас“ раздел „Учебен отдел/Продължителна квалификация“ е публикувано:
         План-разписание за курсове и индивидуални обучения за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2017 г.